Ett område, två länder, tre kulturer

Videokonferanseutstyr gør det mulig at studere spansk

Språkundervisning er et konkret eksempel på videoundervisningens fordel. For tiden foregår det spanskundervisning i et klasserom på Gäddede, mens læreren sitter i Sørli. Ideen om å skaffe videoutstyr ble lansert under det som var forløperen til Vaajma-prosjektet. I løpet av prosjektperioden har alle ungdomsskolene i området anskaffet utstyr. I tillegg er det også videoutstyr i Valsjøbyen, selv om de ikke har egen ungdomsskole.

Patrik Lundgren, prosjektleder i skoleprosjektet, mener at denne satsingen har hatt positive effekter.

– Utfordringen ved et synkende folketall er å få til et optimalt undervisningstilbud for de som finns. Uten videomuligheten ville det kreves at enten elevene eller lærerne måtte flyttes over store avstander for å sikre et faglig godt tilbud. Selv om det beste er å treffes, muliggjør videoutstyret at alle kan få et fullverdig tilbud uten å bruke tida til bilkjøring, mener Patrik.

 

Besøk på skole

Språkundervisning er et konkret eksempel videoundervisningens fordel. For tiden foregår det spanskundervisning i et klasserom på Gäddede, mens læreren sitter i Sørli. Vi var på besøk hos elevene på Gäddede for å få et innblikk i hvordan undervisninga fungerte. Den dagen vi var der, var det to elever som mottok opplæring fra Leif Tore Estil via skjermen. Både Mathias Rolandsson og Samuel Albertsson uttrykte stor begeistring for muligheten de har fått for å lære spansk. Begge mener at denne metoden er jevngod med det å ha læreren i samme rom. Etter litt oppkoblingsproblemer fikk vi se at alt fungerte. Både lyd og bilde var av utmerket kvalitet. Spanske historier ble lest og oversatt til svensk samtidig som lærer Estil hadde full kontroll over situasjonen.

 

Fungerte helt perfekt

Leif Tore Estil er svært begeistret for videomuligheten som startet for fire–fem år siden. Han mener det kunne vært enda mer brukt, men syns det er nødvendig med relativt små elevgrupper. I spanskundervisninga på Gäddede er til sammen seks elever som deltar. En gang i uka er han personlig til stede hos elevene. Årets elever er svært fokuserte på læring og da fungerer videoundervisning helt perfekt.

Ole Harald KveliTillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013