Ett område, två länder, tre kulturer

Vaajma utreder möjlighet till bredband

NTE har sammen med en rekke samarbeidspartnere besluttet å bygge en ny stamfiber (highway) fra Narvik til Trondheim.  Stamfiberen vil gå via Røyrvik og Nordli, og den forventes å bli ferdig i andre halvår 2014.

 

På bakgrunn av dette tok Regionprosjektet Vaajma initiativ til informasjonsmøter i Nordli (31. oktober), Sørli (1. november) og Røyrvik (6. november).  NTE deltok på disse møtene for å informere om planene og om hvilke muligheter dette åpner for befolkningen, næringslivet og fritidsboligene i de to kommunene. Til sammen deltok ca. 70 personer på de tre informasjonsmøtene.

 

NTE har også gjort kostnadsberegninger over hva det vil koste å bygge ut fiber til brukerne i de to kommunene.  Kostnadene er beregnet til 47 mill. kroner for 75 prosent dekning og 58 mill. kroner for 90 prosent dekning.  

 

– Det er fortsatt et stort informasjonsbehov som må dekkes før vi kan gå ut til bedriftene og befolkningen for å gjennomføre en best mulig markedsundersøkelse for å kartlegge interessen for fiberbredbånd, säger Kjell Schive, norsk huvudprojektledare.

 

De to kommunene vil være bindeleddet mellom markedet og utbygger (NTE). Kommunene vil også ta rollen som pådriver og koordinator og sørge for at arbeidet blir organisert i alle deler av kommunen.  Regionprosjektet Vaajma vil bistå kommunene i dette arbeidet.

 

– Regionprosjektet Vaajma tar ansvaret og kostnadene for å utrede muligheter og hindringer ved å krysse riksgrensen med fiber.  Dette arbeidet er igangsatt og resultatet vil foreligge i månedsskiftet november/desember (efter denna tidnings pressläggning, reds anm), säger Schive.

 

Det vil bli en stor utfordring å finansiere utbyggingen.  Det er allerede klart at en utbygging i Lierne og Røyrvik vil være avhengig av statlig finansieringsbistand.

– Arbeidet med finansieringen vil ha høy prioritet i tiden fremover, säger Kjell Schive.Tillbaka
Erika Winterlia Skribent Erika Winterlia

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013