Ett område, två länder, tre kulturer

Vaajma som vandringsdestination

I Vaajma finns 2000 kilometer markerade leder för vandring, skoter och skidåkning. – Det finns potential när det gäller att marknadsföra området som vandringsdestination och det har vi arbetat extra mycket med, säger projektmedarbetaren Ulla Jonsson.

Foto: Ida Collin

 

 

Utvecklingen av Destination Vaajma handlar bland annat om att fylla varumärket med innehåll. En viktig pusselbit för att locka turister är vandring. Att utveckla och underhålla leder samt att verka för ökad marknadsföring har varit viktiga fokusområden för projektet.

–      Besöksnäringen är en viktig och utvecklingsbar basnäring i vår region. Vandring är en reseanledning som binder samman området och ökar beläggningen. Många av våra leder har en historia att berätta. Vår profil ska vara att vi ska kunna erbjuda guidade vandringar både sommar och vinter, säger Ulla Jonsson.

 

En satsning för att öka attraktiviteten är den nya vandringsbroschyren som ska tas fram. De nya lederna i Ansättfjällen och Røyrvik har också blivit verklighet tack vare stöttning från projektet. Nu finns även planer på att ta fram en gemensam fjällkarta för Vaajma. Genom att arbeta tillsammans, och marknadsföra området som en destination, blir det mer lättillgängligt för turisterna och de får också ett större utbud av leder.

–      Vandringen är något som vi alla fyra områden har gemensamt. Genom att nu fortsätta arbetet och i större grad börja marknadsföra oss tillsammans och med gemensamt material ökar möjligheten att vi får turisterna att stanna längre. Med ett större utbud av leder finns fler valmöjligheter, säger projektledaren Anna Jonasson.

 

Hon lyfter fram flera lokala satsningar, till exempel topp-turerna i Lierne och Toppkortet i Frostviken, som lysande exempel på hur lokala arrangörer bidrar till att fylla destinationen med innehåll.

–      När vi börjar få med de lokala arrangörerna, och de tar egna initiativ till satsningar, då blir vi en riktig destination som strävar åt ett och samma håll, säger Anna Jonasson.

Tanken är nu att turistorganisationerna i området, ägarna av Destination Vaajma ekonomisk förening, ska fortsätta arbetet med att utveckla Vaajma som vandringsdestination.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013