Ett område, två länder, tre kulturer

Vaajma kan stå modell för polissamarbete över gränsen

Låt förstudien i Vaajma ligga till grund för hur polissamarbete kan utvecklas längs hela svensk-norska gränsen. Polisen i både Dalarna, Värmland och Västerbotten har visat intresse för ökat samarbete. "Nu ska vi trycka på för att få till den lagändring som behövs för att samarbetet ska kunna fungera", säger projektledarna Jørn Ove Totland och Göran Bergström.

Jørn Ove Totland, lensmann i Lierne och Göran Bergström, närpolischef i Strömsund, har varit projektledare för förstudien.

 

Den 31 maj avslutades förstudien där möjligheten till samarbete mellan Polismyndigheten i Jämtlands län och politiet i Nord-Trøndelag utreddes. Men det är nu det verkliga arbetet börjar, menar de två projektledarna, lensmann Jørn Ove Totland i Lierne och närpolischefen Göran Bergström i Strömsund.

 

"Tiden är mogen"

Från och med nästa år ska dagens 21 polismyndigheter, rikspolisstyrelsen och statens kriminaltekniska laboratorium bli en nationell polismyndighet. Polisen i Jämtland kommer då att tillhöra region Nord där även Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland ska ingå. Det öppnar upp nya möjligheter att påverka. Förstudien ska användas som påtryckningsmedel både hos de nya regioncheferna samt hos justitiedepartementet för att få till stånd den lagändring som krävs för att norsk och svensk polis ska kunna sampatrullera. Denna lagändring är redan genomförd i både Norge, Finland och Danmark.

–  Tiden är mogen nu och utvecklingen går inte att stoppa. Ett utökat polissamarbete över gränsen är en nödvändighet för att skapa ett tryggt och attraktivt samhälle, det är vår förbannade skyldighet gentemot medborgarna. Vi måste anpassa oss till verkligheten. Brottsligheten har inga gränser, men det har vi och det är inte hållbart, säger Göran Bergström.

 

Stötts och blötts länge

Frågan om utökat samarbete mellan norsk och svensk polis har stötts och blötts i många år, bland annat i den svenska offentliga utredningen om ”utökat polissamarbete i Norden och EU”.

– Det är bara en tidsfråga innan detta blir verklighet. Vi vill att vårt förslag till samverkan ska anammas längs hela svensk-norska gränsen. Vi har fått positiva signaler från flera polisdistrikt som upplever samma svårigheter som oss i Vaajma. De ser med spänning fram emot vad vår förstudie kan leda till och välkomnar ökat samarbete över gränsen, säger Jørn Ove Totland.

 Han och Bergström är alltså inte ensamma om att se fördelar med ett utökat polissamarbete över gränsen. Även polisen i Västerbotten, Dalarna och Värmland är intresserade av ett sådant samarbete.Tillsammans tänker de nu trycka på för en lagändring.

–  Jag är intresserad av ett utökat samarbete och ser flera fördelar med det. Vi måste tänka nytt och våga ta till oss nya arbetssätt och metoder. Från och med nästa år ingår Dalarna i Region Bergslagen med både Örebro och Värmland. Då blir vi inte ensamma om att ha en gräns mot Norge. Runt midsommar ska vi titta vidare på hur vi kan börja arbeta mer gränsöverskridande, säger Lena Ronnerstedt Eriksson, områdeschef Västerdalarna.

 

Ska lyfta frågan

Även om Norge redan beslutat om möjligheten till sampatrullering kommer projektledarna att lyfta frågan även där genom att uppvakta polismästaren i Nord-Trøndelag om behovet av ökat samarbete. Frågan ska även tas upp på det Nordiska rikspolischefsmötet som hålls i augusti.

–  Om vi alla har detta som mål kommer förhoppningsvis det gemensamma trycket att resultera i en lagändring. De långa avstånden inom projektområdet gör att polisen idag inte riktigt kan klara att vara synliga i glesbygden och jobba förebyggande. Ett ökat samarbete skulle lösa den problematiken och öka säkerheten för medborgarna, säger Jørn Ove Totland och Göran Bergström.

 

Lena Ronnerstedt Eriksson, områdeschef Västerdalarna, är positiv till ett ökat samarbete med polisen på norsk sida. ”Det finns en del gränshinder som vi måste få bort och jag ser flera fördelar med ett utökat samarbete”, säger hon.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013