Ett område, två länder, tre kulturer

Utreder möjligt samarbete i samiska

Skolprojektet kommer att arbeta fram ett underlag till samarbete kring samisk undervisning i Vaajma-regionen. Förhoppningen är att det ska vara klart före projektavslut.

Underlaget kommer att innehålla uppgifter om elevantal, regelverk på båda sidor av gränsen, lärarkompetens, samt beskrivning av hur undervisningen organiseras idag. Underlaget ska kunna användas tilll att utarbeta förslag för gemensam samisk undervisning i regionen med hjälp av bland annat videokonferensutrustning.

– Att vi framgångsrikt lyckas bedriva spanskaundervisning via videokonferensutrustning i Sørli gör att jag tror att det går att även bedriva annan undervisning genom den tekniken. Det finns egentligen inga begränsningar. Idag samarbetar vi på norsk sida med sameskolan i Snåsa till exempel, säger projektledaren Patrik Lundgren.

När underlaget är klart är det upp till kommunerna att föra det vidare efter projektperiodens slut.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013