Ett område, två länder, tre kulturer

Utbyte över gränsen ger mervärde

Lotta Storm kommer ursprungligen från Jönköping och har arbetat som lärare i Valsjöbyn i drygt tolv år. När hon flyttade hit hade skolan 38 elever. Idag är de 12 stycken från förskoleklass upp till årskurs sex.

– Tillväxten underifrån ser bra ut framöver. På 80- och 90-talen var det stora barnkullar och de börjar skaffa egna barn nu. Det känns positivt inför framtiden, säger Lotta.

 

Återkommande träffar

Knappt tre mil bort, i Sørlis 1–10-skola, går ett 70-tal elever och utbytet mellan skolorna pågår. De har återkommande gemensamma dagar på olika teman. Några exempel är språk/dikt och friidrott, julpyssel samt samiskt tema där Valsjöbyns skola varit delaktiga i Sörli skolas Comeniusprojekt med deltagare från flera olika länder. Bio har det blivit vid flera tillfällen i föreningshuset Varglyan. Tidigare har eleverna också gjort en åttasidig svensk-norsk tidning i samarbete med Regionprojekt Vaajma (som då hette Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt).

– Utbytet mellan skolorna har blivit verklighet tack vare projektet som bland annat gått in och bekostat resorna mellan Valsjöbyn och Sørli. Just nu håller vi på att diskutera hur detta samarbete ska kunna leva kvar även när projektet tar slut. För elevernas del är det oerhört värdefullt. Inför nästa läsår har Krokoms kommun ett förslag göra en teater- eller musikföreställning tillsammans och få till ett samarbete över gränsen, säger Lotta.

 

Annorlunda pedagogik

Hon menar att pedagogiken blir avsevärt annorlunda i en mindre byskola. Här blir alla elever sedda och det finns ingen risk för att lärarna ska missa om någon elev är på väg att inte uppfylla målen i undervisningen. Idag jobbar två lärare och en resursanställd på Valsjöbyns skola.

– Genom utbytet har de fått möjlighet till ett större socialt umgänge samt att de rivit språkbarriären mellan Sverige och Norge. Idag är språket inget som helst problem som det var i början, säger Lotta.

Även för lärarnas del är det nyttigt med nya intryck.

– Vi utvecklas lika mycket som eleverna och kan ta till oss nya arbetssätt och metoder. Vi får både nya idéer och nya perspektiv, säger Lotta Storm.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013