Ett område, två länder, tre kulturer

Uppvaktar Nordiska Rådet i Köpenhamm

Under våren kommer representanter från regionprojektet och styrgruppen att åka till Nordiska Rådet i Köpenhamn för att uppvakta nya direktören Britt Bohlin.

Under våren kommer representanter från regionprojektet och styrgruppen att åka till Nordiska Rådet i Köpenhamn för att uppvakta nya direktören Britt Bohlin. Nordiska rådet arbetar tillsammans med Nordiska ministerrådet för gemensamma nordiska lösningar som ger påtagliga positiva effekter för medborgarna. Det görs främst genom att driva på de nordiska regeringarna i olika frågor.

Britt Bohlin var tidigare landshövding i Jämtlands län och var då engagerad i gränsfrågorna mellan Norge och Sverige. Hon är även bekant med arbetet i Regionprojekt Vaajma. – Vi hoppas att hon ska kunna hjälpa oss när det kommer till uppluckringen av gränshindren i vår region. Resan känns angelägen för att vi ska få upp våra hjärtefrågor på dagordningen, säger svenske huvudprojektledaren Tommie Jirhed.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013