Ett område, två länder, tre kulturer

Uppföljning av Ungdomskonferens

Infrastruktur: Veg / skoterled / transport /fiber / bredbånd        

Svensk-veien” mellom Kvelia og Tunnsjø skal får fast dekke sommeren 2013.

Stortinget har blitt enige om noen nye muligheter for scooterkjøring fra 2014, men foreløbig mangler den skriftlig oversikt om HVA som blir de endelig formuleringene. Formannskapet i Lierne skal i møte 25.04.13 oppnevne et utvalg som skal jobbe med denne saken, både som høring og for å lage forslag til prinsipper for hvordan vi vi ha det i Lierne fra 2014.

NTE skal legge fiber via Røyrvik og Nordli i 2014, der kommunen må/vil bevilge kr 1.000.000.-. Ut fra Sandvika blir det tilbud om ”Bygdefiberprosjekt”. I tillegg må vi finne en løsning for Sørli, evt. fra Sverige?

 

Digitale og sosiale media: Regional tidning / informasjon / dialog / facebook  

Lierne kommune kom på Facebook fra 02.01.13.

www.lierne.com og www.lierne.no er under omarbeidelse.

Ungdomsrådet har møte foran hvert kommunestyremøte.        

 

Aktiviteter / møteplasser: Sport og kulturaktiviteter / ungdomsklubb                              

Lierne IL har fotball- og volleyballtilbud for hele regionen. Mangler respons på invitasjoner til Føllinge IK for tredje året på rad.

En elevbedrift ved Stortangen skole har hatt tilbud om elevkveld/ungdomsklubb høsten 2012, men ikke etter jul.

Ellers ingen aktivitet i kommunens regi når det gjelder Ungdomsklubb.

Eget Bolyst-prosjekt fra 2013, med prosjektleder i 100 % i to år.

 

Skole / medvirkning: Dialog / ungdomskonferanse                

Opplæring av elevråd og ungdomsråd høsten 2012.

                               

Arbeide: Entreprenørskap i skolen / etablering /markedsføring                

Elevbedrifter ved skolene, som gjorde det bra under EMINA-messa i vinter.

Sommerlovsentreprenør vil bli markedsført i vår.

 

Bolig: Nybygg / variasjon størrelse / tomter        

Tverretalig boliggruppe er reorganisert fra 2013, og rådmannen går inn som leder resten av året.

Boligbrosjyre under utarbeidelse.

blir tema under kommunestyret Øk.seminar 27.05.13, samt en sentral del under revideringen av Kommuneplanen i 2013.

 

Kunstgressbane: Ved alle skoler / Nordli                                        

Anbudsprosessen for kunstgress og løpebaner m.m. ved Stortangen er ferdig. Behandles i plan- og byggekomiteen 26.04.13 og i kommunestyret 07.05.13. Planlagt oppstart sommeren 2013. Sørli 2015?

Karl Audun Fagerli, rådmann i Lierne

 

 Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013