Ett område, två länder, tre kulturer

Ungdomskonferenserna – en viktig arena för att lyfta ungas frågor

Ett utökat och stärkt kontaktnät över gränsen. Det har varit det absolut mest positiva med de två ungdomskonferenser projektet anordnat. Det menar projektmedarbetaren Louise Öhnstedt som till vardags arbetar som ungdomskultursamordnare på Krokoms kommun.

Edith Valfridsson, före detta projektmedarbetare, och Øyvind Kveli, processledare under flera av ungdomskonferenserna.

 

Tillsammans med projektledaren Edith Valfridsson var hon delaktig i konferenserna 2011 och 2012 som anordnades i Nordli. Hon var även med då den första arrangerades 2010, genom Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt (föregångsprojektet till Regionprojekt Vaajma).

I sitt dagliga möte med ungdomar i regionen ser hon att konferenserna har haft betydelse:

– Den största effekten som jag har märkt är att ungdomarna uppskattat mötet med andra ungdomar. Att få umgås. Det har ökat deras kontaktnät och skapat en känsla av samhörighet. Det tror jag har varit viktigt. Samtidigt är det många som är besvikna över att projektet avslutades i förtid i oktober 2013, säger hon.

 

 Viktigt att lära sig något

Edith Valfridsson på Lierne kommune var projektledare för ungdomsprojektet från projektstart till februari 2013. För henne var det viktigt att konferenserna inte bara blev en happening, utan att eleverna även lärde sig något. Därför var det viktigt att de förberedde sig ordentligt inför arrangemanget.

– Ungdomarna ställde verkligen upp på det och det var betydelsefullt för oss med tanke på de resurser vi lade ned på att anordna konferenserna, säger hon.

 

Vad var det viktigaste med konferenserna?

– Att ungdomarna fick lära sig en hel del om demokrati, att vi skapade en mötesplats där de kunde lägga fram förslag och diskutera direkt med politikerna. De var också viktiga rent socialt när det gäller att knyta nya vänskapsband, säger Valfridsson.

Hon tror att de lokala politikerna kan ha fått upp ögonen för att ungdomsfrågor är viktiga och värda att sätta på agendan tack vare konferenserna. Redan innan projektet hade flera kommuner ett aktivt arbete gentemot ungdomar, men nya satsningar har kommit till. Strömsunds kommun har till exempel anordnat ett ungdomskonvent.

– Jag tror att vi har medverkat till att politikerna har fått en annan syn på ungdomarna och deras frågor, säger Edith Valfridsson.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013