Ett område, två länder, tre kulturer

Studieresa inspirerade till ny satsning

Vaajmaprosjektet var med å finansiere studieturer innen helse- og omsorgsetaten. Ett besøk på et sykehjem i Trondheim, som drev med pasientsentrert omsorg med individuelle behov i sentrum, ga inspirasjon til å utprøve et livsgledesykehjem lokalt.

Helsedelen i prosjektet ble avsluttet litt tidligere enn resten. Under den tiden da arbeidet foregikk var Elin Schive helse- og omsorgssjef i Lierne og den som deltok i møtene på det fagområdet. Hun forteller at det var mange saker som ble drøftet og mener at det kontaktnettet som ble opprettet er av stor og varig betydning.

– Det konkrete vi sitter igjen med er en avtale om akutte korttidspleieplasser på tvers av kommune- og landegrenser. Det vil si at hvis Lierne helsetun ikke kan ta i mot pasienter på kort sikt, og Gäddede har ledige plasser, er alt formelt i orden for å nyttiggjøre seg disse plassene, forteller Elin.

Hun kunne også vise til diskusjoner om felles opplegg for røngten, dialyse og mammografi. Resultatet ble imidlertid at det ikke var noe å tjene på slike funksjoner. Felles legeordninger hadde også vært tema, men mangel på lokaliteter har foreløpig hindret et omfattende samarbeid der.

 

Studietur tilsammen

Vaajmaprosjektet var med å finansiere studieturer innen helse- og omsorgsetaten. En gruppe var på tur til et Lottesykehjem i Oslo i mars 2013. Lottesykehjem er fra en dansk modell der ei med navn Lotte startet et sykehjem der pasientens interesser ble satt i fokus. På samme tur var de innom et sykehjem i Trondheim som drev med pasientsentrert omsorg med individuelle behov i sentrum. Denne turen ga inspirasjon til å utprøve et livsgledesykehjem lokalt.

 

Mat og pleie

Enhetsleder ved Lierne helsetun, Elin Danielsen, var med på turen og kan vise til at Lierne er godt i gang med et tilbud der kulturelle og åndelige verdier sidestilles med andre behov, som mat og pleie. Anki Høgsnes er ansatt som livsgledekonsulent og skal tilrettelegge for at pasientene får fylt dagene med ting som vedkommende har interesse for. For å bli betegnet som livsgledesykehjem er det visse kriterier som må legges til grunn. Alt som gjøres må dokumenteres for å bli sertifisert. Vaajmaprosjektet organiserte også en studietur til Lycksele for å få med seg impulser fra ”Sveriges bästa äldreboende”. Også der var det ting å ta med seg til de lokale utfordringene.

 

Eva Westum Kveli har deltatt på en del møter om helseforbyggende aktivitet. Hun mener at det har vært positivt med dette fokuset og at det kontaktnettet som har oppstått er av stor verdi. Hun hadde gjerne sett at dette arbeidet kunne fortsette da det var flere ting ”på gang”.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013