Ett område, två länder, tre kulturer

Slimmat projekt ger bättre fokus

Projektet har skurits ned från elva delprojekt till tre – ekonomisk tillväxt, offentlig tjänsteproduktion och information.

– Ambitionen är att slimma projektet. Det har varit lite spretigt tidigare, säger Tommie Jirhed, svensk huvudprojektledare.

Nu ska befolkningsutveckling, företagsetablering och sysselsättning, samt effektivare samarbete inom offentliga verksamheter ska få större fokus.

 

Gränshinder ska bort

Målsättningen är fortfarande att avveckla gränshindren som försvårar handel och

företagande i Vaajma.

– Enklast är om vi får bilda ett pilotområde där kommunerna kan harmonisera lagar och regler, säger Kjell Schive, norsk huvudprojektledare. Brist på kompetens och boende samt långa avstånd till marknader medför en risk att företag flyttar verksamheten.

 

Delprojekt ekonomisk tillväxt har därför som målsättning att förbättra möjligheterna för näringslivet i regionen. Turismsatsningen

Destination Vaajma är en viktig del i detta.

 

Fiberutbyggnad viktig

Utbyggnad av fibernät, satsning på ungdomars entreprenörsutveckling och införandet av kurtax är andra prioriterade områden inom delprojektet som förväntas öka benägenheten att både stanna kvar i och flytta till Vaajma.

 

Billigare och bättre

Delprojekt offentlig tjänsteproduktion innehåller delarna hälsa och sjukvård, skola samt ungdom. De två förstnämnda syftar till att hitta samverkansformer inom kommunernas offentliga tjänster.

– Vi vill kunna sänka utgifterna för varje kommun och ändå öka livskvaliteten för befolkningen genom en förbättrad samhällsservice, säger Tommie Jirhed.


Fokus på ungdomar

Ungdomarna är nyckeln till att vända den negativa befolkningstrenden. Projektet ska kartlägga ungdomars önskemål som sedan politikerna får ta del av. Informationsprojektet ska genom tidning, hemsida, nyhetsbrev och sociala medier ge insyn i projektet. Målgruppen är både människor som bor i området och beslutsfattare på central nivå.

– Både hemsida och tidning har fräschats upp. Vi ska lägga mycket krut på att Vaajma ska bli ett välkänt begrepp i både Norge och Sverige, säger Tommie Jirhed.

 

Av: Johan SävströmTillbaka
Gerd Sjoberg Skribent Gerd Sjoberg

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013