Ett område, två länder, tre kulturer

Skolprojektet planerar för avslutningsdagar

I början av juni arrangerar skolprojektet flera gemensamma dagar för eleverna i Vaajma. – Dette for å utvide det sosiale nettverket blant elevene. Forhåpentligvis vil også aktivitetene fungere som en forsterkende kick-off til videre samarbeid etter prosjektperioden, säger projektledaren Patrik Lundgren.

Regionprojekt Vaajma lider mot sitt slut. Som en trevlig avslutning arrangerar skolprojektet i början av juni flera gemensamma aktivitetsdagar för eleverna i Vaajma. Projektledaren Patrik Lundgren berättar: – Forhåpentligvis vil elevene få noen positive fellesopplevelser disse dagene. Cederbergsskolan i Föllinge har signalisert et ønske om å få delta på noen aktiviteter for ungdomsskoleelevene før prosjektavslutning, og da føles det bra at vi ser ut å få til det, säger han.

 

Gemensamma aktivitetsdagar

Den 3 juni arrangeras den första gemensamma aktivitetsdagen för låg- och mellanstadieeleverna från Frostviksskolan, Sørli skole, Stortangen skole och Valsjöbyns skola. Bland annat blir det turnering i kanonball samt sång och dans. Den 4 juni blir det en gemensam aktivitetsdag för högstadieelever från Stortangen skole, Sørli skole och Cederbergsskolan. Røyrvik har meddelat att de inte kommer att delta i aktiviteterna. Dagarna kommer att filmas och varje skola får ett exemplar av filmen.

 

En bra kick-off

– Jeg håper att dagene ska utvide det sosiale nettverket blant elevene. Forhåpentligvis vil også aktivitetene fungere som en forsterkende kick-off til videre samarbeid etter prosjektperioden. De skoleansvarlige i Vaajmaregionen er positive i å fortsette videre med det samarbeidet som en har i dag. Dette gjelder spesielt Frostviksskolan-Stortangen, og Sørli skole-Valsjöbyn, säger Lundgren.


Utöver aktivitetsdagarna ska skolprojektet i början av juni också presentera sitt arbete för styrgruppen. Fotnot. Nästa nummer av Tidningen Vaajma ägnas helt åt projektets uppnådda resultat och aktiviteter.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013