Ett område, två länder, tre kulturer

Sista numret av Tidningen Vaajma

I mitten av juni kom sista numret av Tidningen Vaajma ut. Ändrade regler för presstöd i Norge har satt stopp för planerna att starta en kommersiell tidning i området. "Det känns oerhört tråkigt att vi inte kunde uppfylla det målet", säger projektledaren Pernilla Gunnarsdotter Persson.

 

Tolv nummer. Så många Tidningen Vaajma har kommit ut sedan starten 2012. Dessutom ett antal Sommarguider i samarbete med delprojekt Ekonomisk tillväxt. Under första projektperioden, 2009 till 2011, producerades 17 nummer av Gränsnytt. Under årens lopp har tidningen både fått nytt namn, nytt utseende och givetvis nytt innehåll. Vi har presenterat Månadens Nabo och Månadens Företag. Vi har gjort enkäter och temanummer. Det har blivit många träffar med spännande människor i Vaajma.

– Det har blivit många mil i bil för att besöka människor att intervjua. Det har varit oerhört roligt och givande. Jag har dessutom haft hjälp av duktiga projektmedarbetare i både Lierne, Røyrvik och Hotagen. Tillsammans har vi lyckats skriva om många företeelser och händelser i Vaajma. Det tar aldrig slut på reportageuppslag och det måste ju betyda att det är mycket spännande som händer i området, säger projektledaren Pernilla Gunnarsdotter Persson.

 

 Sista numret

Men detta är det sista numret av Tidningen Vaajma. Ändrade regler för presstöd i Norge satte stopp för planerna på att starta en kommersiell tidning i området. Det var en av informationsprojektets huvudmålsättningar.

Journalisten och projektmedarbetaren Håkon Arntsen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en kommersiell tidning.

– En eventuell papiravis for Vaajma må ha norsk eierskap og norsk utgivingsted, for å kunne få norsk og samisk pressestøtte. Det vil også
være avgjørende at en eies, helt eller delvis av en større avis, og at en kan samarbeide med tanke på trykking og distribusjon, fastslog han i sin rapport.

 Den norska tidningen Trönder-Avisa kontaktades och visade intresse för att gå in i satsningen. Både organisering och finansiering var i stort sett klar – men då blev det maktskifte i Norge och reglerna för presstöd ändrades. I dagsläget innebär det att satsningen inte går att genomföra.

–  Det känns oerhört tråkigt. Tidningen Vaajma har varit uppskattad. Just nu tittar vi på andra lösningar för att kunna sprida Vaajma-nyheter i området, säger Gunnarsdotter Persson.

 

Förslag till styrgruppen

Hon syftar på det förslag till styrgruppen som lades fram i början av juni. Det handlar om att få de fyra Vaajma-kommunerna att efter projektavslut tillsammans finansiera en 20-procents tjänst för uppdatering av hemsida och inhämtning av nyheter från Vaajma. Ett tredje uppdrag skulle vara att se över möjligheten att skapa ett gemensamt nyhetsblad, alternativt att etablera återkommande Vaajma-sidor i redan befintliga lokala informationsblad.

– Vi vill inte riktigt släppa tanken på att fortsätta sprida Vaajma-nyheter. Vi tror att behovet finns och genom att starta ett gemensamt blad i Vaajma skapas möjligheten att sprida nyheterna mycket bredare än idag då de fyra områdena har egna blad. Det skulle kunna ge flera positiva effekter, säger Pernilla Gunnarsdotter Persson.

Vad som händer med förslaget återstår att se.

 Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013