Ett område, två länder, tre kulturer

Samverkan kring mammografi och röntgen inte genomförbart

Kortare resor för patienterna från Vaajma tack vare bättre samordning av resurser. Det var tanken bakom förslaget att samverka kring mammografi, dialys och röntgen. Men förslaget är inte genomförbart. "Landstinget tycker att befolkningsunderlaget är för litet och vi har för olika syn på hur mammografiundersökningar ska gå till", säger projektledaren Tommy Ottosson.

En av huvudaktiviteterna för hälso- och sjukvårdsgruppen har varit att utreda möjligheten till samverkan kring mammografi, dialys och röntgen. Genom att samordna dessa resurser var tanken att förkorta resorna för patienterna.

 

"Olika system"

Då avstånden är långa var förslaget att alla i Vaajma skulle kunna nyttja Jämtlands läns landstings mammografibuss som kommer till Frostviken en gång per år. Men det visade sig att den svenska och norska inställningen till hur mammografiundersökningar ska gå till skiljer sig åt – och skillnaderna gick inte att överbrygga.

– Vi har helt enkelt olika system. Det visade sig dock att Sverige faktiskt var intresserat av den norska modellen att arbeta. Men samverkan i Vaajma blir inte aktuell, säger projektledaren Tommy Ottosson.

 

När det gäller samverkan kring dialys finns det bara en dialysutrustning i hela Vaajma, i Røyrvik. Tanken bakom samarbetet var att den skulle kunna nyttjas för alla patienter i Vaajma. Något som skulle innebära betydligt kortare resor. Men även här blev det nej.

– Befolkningsnivån är uppenbart för låg. Sedan går teknikutvecklingen fort framåt med större utbud av portabel dialysutrustning. Därför sade landstingen nej till satsningen, säger Tommy Ottosson.

 

För litet befolkningsunderlag

Gällande samverkan kring röntgen var planen att placera utrustning för skiktröntgen i Nordli eller Gäddede, detta till gagn för alla i Vaajma. Men från Jämtlands läns landsting var beskedet klart och tydligt.

– De anser att befolkningsunderlaget är för litet. Men om befolkningen, eller antalet turister, ökar kan situationen förändras. I Funäsdalen har de utrustning och det tack vare alla turister, säger Ottosson.

Han menar att det inte går att göra så mycket åt att dessa satsningar inte kunnat förverkligas. Men han drar en lärdom av det.

– Landstinget och hälsoföretagen på norsk sida står över kommunerna i dessa frågor. Det är tydligt att de borde ha haft representanter därifrån med i vår projektgrupp. Då hade vi haft ett annat utgångsläge för att kunna påverka och kanske fått till stånd en samverkan som varit positiv för alla i Vaajma, säger Tommy Ottosson.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013