Ett område, två länder, tre kulturer

Så har projektet jobbat för att öka inflyttningen

Att hindra utflyttningen och öka nettoinflyttningen i Vaajmaområdet har varit ett viktigt huvudmål. Hösten 2013 bildades en grupp inom Vaajma med särskilt fokus på inflyttarfrågor. Bland annat deltog de på den stora emigrantmässan i Almere.

Edith Valfridsson, före detta inflyttarkoordinator i Lierne, berättade 0m Vaajma inför fullsatta läktare. Foto: Cathrine Reinemyr

 

Statistiken talar sitt tydliga språk: Befolkningen i Vaajma har under ett stort antal år minskat och kvar blir en allt mer åldrande befolkning. En mycket viktig fråga för projektet har därför varit att arbeta för att öka nettoinflyttningen. Under projektperioden har totalt 27 personer flyttat från området.

 

 Skapa intresse för regionen

I det underlag till inflyttarprogram som projektet tog fram våren 2012 står bland annat följande:

”För att lyckas i målsättningen att vända en minskande befolkning är det viktigt att finna åtgärder som på ett positivt sätt skapar intresse för regionen. Genom marknadsföring av Destination Vaajma förväntas besökarantalet öka. När kunderna väl är på plats ges en utmärkt chans att visa upp regionens fördelar och möjligheter. Behov av ett gemensamt handlingsprogram för in- och utflyttning är stort. För att lyckas behövs åtgärder på flera nivåer. Förutom information är personlig service viktig.Marknadsföring kan med fördel kopplas till Destination Vaajmas utbud där ett exklusivt ambassadörskap ger oss fler marknadsförare”.

Hur har projektet lyckats med målsättningen?
– Vi har jobbat aktivt med marknadsföring av regionen genom marknadsföring av regionen genom Destination Vaajma, hemsida, facebook, Tidningen Vaajma, annonsering, deltagande på emigrantmässan i Almere och pressinformation. Inflyttarprogrammet är inte färdigställt och det underlaget har därför inte bidragit speciellt mycket till att vända trenden och få ett positivt inflyttningsnetto, säger svenske huvudprojektledaren Tommie Jirhed.

 Han menar att en del av aktiviteterna skulle ha prioriterats högre och startats upp tidigare.

– Kanske skulle detta avsnitt i projektet haft ett eget delprojekt med projektledare anställd på kanske 50 procent, säger han.

 

Gruppen inom Vaajma som jobbar med Inflyttarservice har träffats ett par gånger efter emigrantmässan i Almere för att se på hur man ska jobba vidare med dessa frågor och samarbetet i nätverket. I augusti ska Tommie Jirhed träffa gruppen för att överlämna arbetet och se till att gruppen hittar vägen vidare.

 

Hur jobbar kommunerna vidare med dessa frågor nu?

– I Strömsund och Lierne har man avsatt medel och resurser för att jobba vidare med Bolyst och inflyttning. I Røyrvik har man inte haft möjlighet att prioritera detta i budget även om behovet har varit stort. I Krokom har man levt med budgetöverskott och inflyttningsvåg i många år, där den expansiva Storsjöbygden har bidragit till ökningen och som helhet har behovet inte behövt prioriteras. I vilken utsträckning kommunen vill avsätta medel och personella resurser är inte klarlagt även om viljan till samverkan med Vaajma kommunerna finns, säger Jirhed.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013