Ett område, två länder, tre kulturer

Projektet deltar på erfarenhetskonferens i Idre

Regionprojekt Vaajma deltar i slutet på maj på en erfarenhetskonferens i Idre tillsammans med Gränskommittén Hedmark-Dalarna. Bland deltagarna finns också Interreg Norge-Sverige samt Destinationsutveckling Sälen-Idre-Trysil-Engerdal.

Sedan en tid tillbaka har Regionprojekt Vaajma haft kontakt med Gränskommittén Hedmark–Dalarna och sekretariatsledare Kjell Vaagen. Gränskommittén har studerat Regionprojekt Vaajma, och föregångaren Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt, och är väldigt intresserat av hur vi arbetat med speciellt hälso- och sjukvårdsfrågorna.

– I augusti förra året träffade jag representanter för Gränskommittén på Gränshindersseminariet i Strömstad och vi började prata om att träffas för att utbyta erfarenheter, säger svenske huvudprojektledaren Tommie Jirhed.

Lunch till lunch-möte
Mötet sker som en lunch till lunchkonferens i Idre den 26 till 27 maj. Inbjudna aktörer är Interreg Norge-Svergie och förvaltande myndighet, Gränskommittén Hedmark-Dalarna, Destinationsutveckling Sälen-Idre–Trysil-Engerdal (SITE), Scandinavian Heartland och Regionprojekt Vaajma.
– Konferensens syfte är att redovisa de olika Interregprojektens arbeten och uppnådda resultat. Vi kommer även att fördela oss temavis och utifrån givna frågeställningar och grupparbeten dela med oss av erfarenheter. Vad har varit lyckat och/eller mindre lyckat i projekten, vilka utmaningar har vi haft och vilka tillvägagångssätt har vi valt för att uppnå angivna projektmål. Och inte minst, vad händer efter projektens avslut, säger Jirhed. Från Regionprojekt Vaajma deltar alla projektledarna och delar av styrgruppen, cirka tio till 12 personer.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013