Ett område, två länder, tre kulturer

Pressmeddelande: Regionprojekt Vaajma kräver svar av ministern

Regionprojekt Vaajma, det gränsöverskridande Interregprojektet mellan delar av Strömsunds kommun, Krokoms kommun samt de norska kommunerna Lierne och Røyrvik, har vid ett flertal tillfällen uppvaktat myndigheter, riksdag/storting samt olika departement när det gäller gränshinder och önskan om att få bilda ett pilotområde i regionen. Bland annat har företrädare för projektet haft möte med dåvarande socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson, statssekreteraren Johan Tiedemann, politisk sakkunnige i nordiska frågor Joakim Glasell samt statssekreterare Marita Ljung på näringsdepartementet.

 

Vända negativ trend

Projektets huvudmål är att vända befolkningsminskningen, behålla och utveckla de offentliga tjänsterna genom samarbete samt avskaffa gränshinder för att förbättra förutsättningarna för företag och befolkning.

Frågan är alltså av yttersta vikt för utvecklingen i regionen och projektet jobbar på bred front för att försöka påverka makthavarna i flertalet viktiga frågor. Att handelsminister Ewa Björling under ett besök i Östersund i slutet på april lovade att gränshindersfrågorna skulle hamna högst upp på agendan under Sveriges ordförandeår i Nordiska ministerrådet har skapat stora förväntningar på lösningar i Region Vaajma, menar Gudrun Hansson, (s), kommunstyrelsens ordförande i Strömsund.

 

– Efter besöket läste vi med glädje hennes kraftfulla uttalande i media om att ”Norge är en bromskloss med sina dumma tullregler och handelshinder som stänger gränsen för andra länders livsmedel”. Nu vill vi veta vad som händer i frågan. Hur jobbas det med gränshindersfrågorna, säger hon.

Tillsammans med Maria Söderberg, (c), kommunstyrelsens ordförande i Krokom, står hon bakom en skrivelse till handelsministern från Regionprojekt Vaajma.

 

Vill ha svar

– Vi vill att ni ger svar på vår begäran att få bli ett pilotområde för gränshindersfrågor och företagande över gränsen samt hur arbetet med att avskaffa de olika gränshindren fortlöper, står det bland annat i skrivelsen där kommunalråden även tar tillfället i akt att bjuda in Ewa Björling till regionen för att få en djupare kunskap och förståelse för frågorna som engagerar broderfolken på båda sidor gränsen.

 

Mer information

Gudrun Hansson, kommunstyrelsens ordförande Strömsund, 070-351 09 09

Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande Krokom, 0640-161 08Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013