Ett område, två länder, tre kulturer

Planer på en gemensam fjällräddningsgrupp i Vaajma

Det finns förutsättningar för att skapa en gemensam fjällräddningsgrupp i Vaajma där både svenskar och norrmän ingår. – Det skulle vara oerhört betydelsefullt på norska sidan som inte har någon organiserad fjällräddning liknande den ni har i Sverige, säger norske projektledaren Jørn Ove Totland.

Den svenska polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har de Fjällräddningen som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av polisen. Fjällräddarnas uppdrag är att hjälpa människor som behöver akut assistans i fjällen. De är i Jämtlands län indelade i elva enheter som har varsitt specifikt geografiskt ansvarsområde runt om i fjällvärlden. I Frostviken och Hotagen finns cirka 25 fjällräddare som kan kallas in om behov uppstår.

 

Annat upplägg i Norge

I Norge är fjällräddningen uppbyggd på ett helt annat sätt. Även här är den styrd av polisen men är för utförandet helt beroende av frivilliga organisationer som Röda Korset och norsk folkehjälp.

–  Ett samarbete över gränsen hade varit oerhört värdefullt för oss. De undersökningar vi gjort visar att det finns förutsättningar att kunna samverka. Nu är vårt mål att skapa en gemensam fjällräddningsgrupp i Vaajma där både svenskar och norskar ingår, säger Jørn Ove Totland, lensmann i Lierne och projektledare.

 

Unik sammansättning

Denna nya, och helt unikt sammansatta grupp, skulle få en specialanpassad utbildning för att kunna göra insatser i både Sverige och Norge. Eftersom det i Norge inte finns någon fjällräddnings-organisation skulle norrmännen i gruppen tillhöra den svenska organisationen. Peter Borg, chef för fjällräddningen i Jämtlands län, ser mycket positivt på planerna. Redan idag finns ett visst samarbete över gränsen. Bland annat har norska fjällräddare bjudits in att delta vid fjällräddningsövningar och det har varit mycket värdefullt.

–  Jag ser gärna att samarbetet utvecklas. Vi måste nog arbeta åt det hållet i glesbygden för att bli effektiva och klara uppgiften som skattebetalarna har lagt på oss. Initiativet är mycket bra, vi försöker dra vårt strå till stacken. För att få till ett bra samarbete måste klara och tydliga kontaktvägar etableras, och vi måste få till rutiner och handlingsplaner. Det ska vara enkelt att samverka, säger Peter Borg.

 

Största vinsten med ett samarbete skulle enligt Jørn Ove Totland vara möjligheten att kunna koordinera insatserna och skapa en ökad trygghet i gränsfjällen.

–  En lokal, gemensam fjällräddningsgrupp vore en stor tillgång. Jag hoppas att den kommer att förverkligas, säger han.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013