Ett område, två länder, tre kulturer

Styrgrupp Regionprojekt Vaajma

Styringsgruppen utgjør prosjektets øverste myndighet og skal påse at prosjektet etablerer betryggende styrings- go kontrollrutiner og at nødvendige rapportering skjer til finansiørene. Styringsgruppen skal videre fatte beslutninger om vesentlige endringer i prosjektplaner og budsjetter. Styringsgruppen og dens medlemmer er en viktig ressurs-gruppe for prosjektet når det gjelder kontakten opp mot regionale og sentrale myndigheter i begge land. Styringsgruppen ansetter hovedprosjektledere.

 

 

 

Styrgruppen för Regionprojekt Vaajma bestod av följande personer mellan 2012–2014:

Gudrun Hansson

Kommunalråd, Strömsunds kommun

E-post

Anders Andersson

Kommunchef, Strömsunds kommun

E-post

Alf Robert Arvasli

Ordfører, Lierne kommune

E-post

Karl Audun Fagerli

Rådmann, Lierne kommune

E-post

Maria Söderberg

Kommunalråd, Krokoms kommun

E-post

Ola Skyllbäck

Kommunchef, Krokoms kommun

E-post

Arnt Mickelsen

Ordfører, Røyrvik kommune

E-post

Ole Jørgen Rødøy

Rådmann Røyrvik kommune

E-post

Jeantte Olofsson

Representant Hotagen

Krokoms kommun      

E-post

Martin Hellgren

Representant Frostviken

Strömsunds kommun

E-post

Arild Egge

Spesialrådgiver, Nord-Trøndelag

Fylkeskommune

E-post

 

 

 

Regionprojekt Vaajma avslutades 31 augusti 2014. Här kan du ta del av följande dokument:

Slutrapport

Utvärdering Oxford Research

Utbetalningsansökan Interreg

 

Periodrapporter 2012–2014

Nr 1 2012

Nr 2 2012

Nr 3 2012

Nr 4 2013

Nr 5 2013

Nr 6 2013

Nr 7 2014

 

 

 

Jemtweb Webbyrå 2013