Ett område, två länder, tre kulturer

Projektfakta Vaajma - Regionprojekt Vaajma

Regionprojekt Vaajma ska leda mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle samt ska använda sig av och utveckla de resurser som finns i regionen. Projektet ska vara gränssprängande, banbrytande samt odla kreativitet och entreprenörskap.

Vår vision är:

En modern landsbygd utan gränser.

 

Målsättningar:

1. Regionen ska ha nettoinflyttning under projektperioden

2. Öka sysselsättningen

3. Bibehålla kvalitet, kapacitet och kompetens i den offentliga tjänsteproduktionen

4. Regionens näringsliv och offentliga sektor skall ha adekvat tillgång på kompetens

5. Öka livskvaliteten till befolkningen

6. Regionen skall vara en pilotregion för svensk och norsk regionalpolitik, och minst tre pilotinsatser bör initieras under projektperioden

 

Prioriterade satsningar:

1. Avveckling av gränshinder och förbättring av ramvillkoren för befolkningen och företagen.

2. Öka mervärdet/öka sysselsättning.

3. Utveckling och genomförande av program för inflyttning av människor och företag

4. Upprätthålla och effektivisera den offentliga tjänsteproduktionen genom ökat samarbete

5. Informationsspridning

 

Huvudprojektets aktiviteter:

  • Säkerställa betryggande styr- och kontrollrutiner avseende ekonomi och aktiviteter.

  • Ombesörja korrekt rapportering till Interreg och andra finansiärer.

  • Vidareutveckla kontakten med regionala och central myndigheter i båda länderna.

  • Vidareutveckla nätverket mot forskningsinstitutioner och andra aktörer med erfarenheter och kompetens av regional utveckling och avveckling av gränshinder.

  • Fortsatt arbetet med att undanröja gränshinder. Samordning av arbetsgivaravgifter, förenkling av tullbestämmelser för arbetsmaskiner, renkött och varor från småföretag och hantverkare skall prioriteras.

  • Arbeta för att förbättra ramvillkoren för befolkningen och företag i region.

  • Fastighetsfinansiering och fibernät/bredband skall prioriteras.

  • Upprätta ett målinriktat program för inflyttning av folk och företag, bromsa utflyttningen.

  • Inrätta minst tre pilotåtgärder inom regionalpolitiken.

  • Huvudprojektet kommer att arbeta för att öka det politiska engagemanget hos folkvalda i regionen upp mot regionala och centrala myndigheter.

  

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning fas 2

Prosjektbeskrivelse fase 2

 

 

 

 

Region Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013