Ett område, två länder, tre kulturer

Om projektet

Regionprojekt Vaajma är fortsättningen på Mitt-Skandinaviskt regionprojekt. Projektet har nu skurits ned från elva delprojekt till tre – ekonomisk tillväxt, offentlig tjänsteproduktion och information. Nu ska befolkningsutveckling, företagsetablering och sysselsättning, samt effektivare samarbete inom offentliga verksamheter få större fokus.

Målsättningen är fortfarande att avveckla gränshindren som försvårar handel och företagande i Vaajma.

– Enklast är om vi får bilda ett pilotområde där kommunerna kan harmonisera lagar och regler, säger Kjell Schive, norsk huvudprojektledare. Brist på kompetens och boende samt långa avstånd till marknader medför en risk att företag flyttar verksamheten.

 

Mitt-Skandinaviskt regionprojekt

Mitt-Skandinaviskt regionprojekt pågick under tre år och avslutades 31 december 2011. 

 Region Vaajma

Region Vaajma

Tidningen Vaajma

Tidningen Vaajma

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013