Ett område, två länder, tre kulturer

Nytt blikkfang i Nordli sentrum

Familien flyttet straks inn i den nye doktorboligen ”Granbakken” hvor Brønn også hadde legekontor og tok imot pasienter.
 
Han var leder av byggekomiteen for Lierne sykestue som sto ferdig og ble tatt i bruk i 1922. Kona, Borghild Brønn, var nestleder i det første styret for sykestua.
 
Gjennom sin nære kollegiale kontakt med Dr. Hummel på Gäddede og sønnen Per, som var offiser i den norske hær, ble han tidlig involvert i illegalt arbeid, bl. a. ved å hjelpe norske flyktninger over til Sverige samt transport av illegalt materiale. Denne forbindelsen ble imidlertid avslørt, og like før jul i 1943 måtte hele familien flykte til Sverige, et opphold som varte fram til fredsvåren 1945. Familien flyttet da tilbake til Nordli og Lierne, og Dr. Brønn gjenopptok sin legegjerning og fortsatte fram til sin død i 1947.

Lierne sykestue ble i 1967 erstattet med Lierne Helsetun, nærmere skolen, og senere revet. Men bjørkealleen opp mot sykestua har overlevd flere sentrumsgrep i kommunesenteret, og som et ledd i et større stedsutviklingsplan for Sandvika, ble det lagt inn å lage en rasteplass i enden av alleen. Akkurat der den gamle sykestua lå. Lierne kommune fikk eksterne midler til dette, og la inn en del selv og dermed ble det som etterhvert fikk navnet ”Dr Brønns plass” påbegynt. Plassen er planert og asfaltert med avgrensning av skiferstein rundt. En dugnadsgjeng bestående av voksne naboer, under ledelse av nå avdøde Sverre Aamo, tok tak i saken når det kommunale prosjektet var ferdig, og har fått på plass både informasjonstavle, bålpanne m.m. De foreslo også for kommunen at plassen burde hete Dr. Brønns plass, noe et enstemmig kommunestyre sluttets seg til. Plasser midt i et område med mange omsorgsboliger, trygdeboliger og bofellesskap og plasser bør kunne bli et flittig brukt møtested for folk i alle aldere.

 

Ordfører Alf Robert Arvasli  (t.v.) hedret representanter for dugnadsgjengen på Dr. Brønnsplass under åpningen av plassen 11.september. Videre f.v. Henry Emanuelsen, Lorents Lindahl, Josta Totsås Aamo (på vegne av avdøde Sverre Aamo) og Kari Gartland. Lilly Solem var ikke til stede under åpningen.

 

Karl Audun Fagerli

Håkon GustavsenTillbaka
Erika Winterlia Skribent Erika Winterlia

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013