Ett område, två länder, tre kulturer

Nya gränshinderrådet har tuffa mål

För att skapa mer handlingskraft kring gränshinderfrågorna på nordisk nivå, har Gränshinderrådet nyligen sjösatt en ny arbetsstruktur.

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet ska leda gränshinderarbetet i samarbete med Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

 

Gränshinderrådets huvuduppgifter är:

Att ta bort gränshinder.
Förebygga att nya gränshinder uppstå.

Informera om de gränshinder som av olika orsaker inte går att lösa.

 

För att skapa mer handlingskraft kring gränshinderfrågorna på nordisk nivå, har Gränshinderrådet nyligen sjösatt en ny arbetsstruktur.

 

Här finns mer information om Gränshinderrådet.

Här finns mer information om gränshinder.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013