Ett område, två länder, tre kulturer

Nya folkhälsogruppen vill att samarbetet fortsätter

En gemensam folkhälsogrupp inom Vaajma-området med målet att tillsammans motverka folkhälsoproblem. Det har bildats tack vare hälso- och sjukvårdsprojektet. "Vi har de samme utfordringene når det gjelder folkehelse, säger Anna-Siv S. Blomdahl", folkhelsekoordinator i Røyrvik.

Ett aktivt folkhälsoarbete har varit ett av områdena projektet har arbetat med. Projektgruppen enades därför om att formalisera en gemensam gränslös Folkhälsogrupp inom Vaajma där man delar erfarenheter, samråder och samverkar med befintliga resurser och kompetenser i ett praktiskt samarbete. Ett unikt lokalt nätverk inom en region där samtliga kommuner har likartade problemställningar och mål.

 

Tre prioriterade folkhälsoproblem

Gruppen har utarbetat en plan för hur tre prioriterade folkhälsoproblem ska angripas: Diabetesform typ 2 för vuxna, övervikt för barn och vuxna samt ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) för alla åldersgrupper. Arbetet omfattar verksamhetsåren 2014 och 2015. Folkhälsogruppen har stora förväntningar på ett bra fortsatt samarbete som skapar inspiration för utveckling.

– Det kan inte nog poängteras vikten av detta nätverk och struktur inom vår region där vi alla har likartade målsättningar i hälsofrågorna. Genom att utbyta erfarenheter i gruppen har olika insatser kunnat förenklas och både tidsåtgång och eventuella problem har kunnat undvikas, säger projektledaren Tommy Ottosson.

 

Stora fördelar

Rolf Pehrsson är folkhälsosamordnare i Krokoms kommun och ingår i gruppen. Han ser stora fördelar med samarbetet. Möjligheten att kunna dra nytta av varandras kompetenser till exempel.

– Vi vinner mycket på samarbetet och kan hjälpas åt med vissa problemområden. I både Sverige och Norge är folkhälsofrågorna prioriterade och vi har ganska god koll på vad som behöver göras. Jag tror absolut att det här samarbetet kan stå på helt egna ben efter projektet tar slut, säger han.

 

 "Vi kan påvirke"

I Røyrvik är Anna-Siv S. Blomdahl folkhelsekoordinator. Även hon ser stora fördelar med ett samarbete och önskar att det fortsätter även efter projektavslut.

– Fordelene med felles folkehelsegruppe er at vi sammen står faglig sterkere, samt at vi kan påvirke og drive folkehelsearbeidet i Vaajmaområdet. Vi har de samme utfordringene når det gjelder folkehelse. Vi i folkehelsegruppen ønsker å fortsette samarbeidet etter at prosjektet er avsluttet for at vi ser at vi på tvers av kommunegrensene kan samarbeide om disse folkehelseutfordringene, säger hon.

 

Fakta: Dessa ingår i gruppen

Rolf Pehrsson, Krokoms kommun

Barbro Blom, Närvård Frostviken

Eva Westum Kveli, Lierne kommune

Anna-Siv S. Blomdahl, Røyrvik kommuneTillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013