Ett område, två länder, tre kulturer

Ny inflyttarservice på gång?

Vid två mötestillfälen, i mitten på oktober och i början av november, träffades inflyttarkoordinatorerna från Krokom, Lierne och Strömsund för att tillsammans titta på hur ett samarbete kring en gemensam inflyttarservice i Vaajma skulle kunna se ut.

 

"Ett första steg"

– Det här var ett första steg då vi informerade varandra om hur vi jobbar och hur vi ser på ett samarbete. Vi vill alla ha fler inflyttare och kan vi jobba gemensamt mot samma mål är det en fördel, säger Tommie Jirhed, svenske huvudprojektledaren för Regionprojekt Vaajma.

Till kommande möten är förhoppningen att även Røyrvik ska finnas med i gruppen.

– Jag hoppas att vi ska kunna dra nytta av varandra och de erfarenheter vi har, säger Jirhed.



Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013