Ett område, två länder, tre kulturer

Möte med näringsdepartementet

I våras tog Regionprojekt Vaajmas styrgrupp beslut om ny strategi för att nå fram till centrala beslutsfattare i frågor som rör gränshinder i regionen. Tidigare har flera skrivelser lämnats in med begäran om att på försök bli ett pilotområde med bland annat sänkt arbetsgivaravgift. Nu är målsättningen istället att uppsöka rikspolitikerna på deras hemmaplan i departementen. Senaste mötet skedde hos Marita Ljung, statssekreterare på näringsdepartementet.

 

Lyfta fram gränshindren

– Målsättningen med mötet var att både muntligt, skriftligt och visuellt lyfta fram våra gränshinder och få förståelse för dessa samt att vi också på nytt begärde att regionen får bli en pilotregion. Vi fick förståelse för våra problem och man lovade att remittera ärendet omgående till berörda departement för att sen komma tillbaka med remissvar. När i tiden detta skulle ske fick vi inte veta, säger svenske projektledaren Tommie Jirhed som åkte på mötet tillsammans med Maria Söderberg, kommunalråd i Krokom, Gudrun Hansson, kommunalråd i Strömsund samt Anders Andersson, kommunchef i Strömsund.

 

Noga följas upp

Remissvändan kommer nu att noga följas upp och den svenska handelsministern Eva Björling uppvaktades också den 24 september då hon var på tillfälligt besök i Strömsund. Då deltog också företagaren Arnold Westberg från Gäddede för att vittna om de förutsättningar och möjligheter som råder i gränsfjällen.

 

"Fick upp ögonen"

–  Vi tror att Marita Ljung fick upp ögonen för problemen. Hon skulle i sin tur ta upp frågan i departementet och också skicka den vidare till Nordiska Ministerrådet, där bland annat handelsminister Eva Björling finns representerad. Vi kommer att bevaka deras möte som sker senare i höst. Bland annat kommer fokus då att vara på nordiska gränshindersfrågor. Vi kommer också att påverka fler statssekreterare och statsråd i frågan, säger Tommie Jirhed.

 

 

Här kan du läga hela projektets ansökan om att bli pilotområdeTillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013