Ett område, två länder, tre kulturer

Ministern lovar att bekämpa gränshindren i Norden

I en artikel i TCO-tidningen intervjuas den svenska samarbetsministern Ewa Björling (m). Hon lovar nu mindre prat och mer konkret arbeta för att bryta ned gränshindren i Norden.

– Visst har vi tagit bort en del hinder, men vi har också varit duktiga på att skapa nya. På den senaste sessionen i Oslo lyftes gränshindren fram som en av det nordiska samarbetets viktigaste uppgifter, säger Björling till TCO-tidningen. 

Beslutet på Nordiska rådets senaste session blev att ersätta Gränshinderforum med ett nytt Gränshinderråd.

 

Vad blir det för praktisk skillnad?

– Tanken är att det nu ska bli mer förpliktande för respektive lands regering. Gränshindren kommer att bli en naturlig del av programmet för ordförandelandet i Nordiska ministerrådet. Dessutom får ministerrådets generalsekreterare i uppgift att ta upp frågan på alla fackministermöten. Han blir en nagel i ögat på ministrarna, säger Ewa Björling.

 

Har de nordiska länderna någon gemensam prioriteringslista när det gäller att avlägsna gränshinder?

– De områden som vi har pekat ut som viktigast är arbetsmarknad, socialförsäkringar och utbildning. Det är de prioriterade områdena. Målet är att verka för en väl fungerande arbetsmarknad och att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att verka över gränserna.

– Vi är också överens om att samråda om EU-lagstiftningen och att försöka införa den på ett likartat sätt, säger samarbetsministern.

 

Men mer konkret – vilka gränshinder vill du själv prioritera att ta itu med?

– I min roll handlar det om att se helheten snarare än att fördjupa mig i detaljer. Alla gränshinder som hindrar människor från att bo, arbeta och studera i ett annat land är prioriterade.

 

Läs hela artikeln på TCO-tidningens hemsida: 
http://www.tcotidningen.se/ewa-bjorling-lovar-att-bekampa-granshindren-i-nordenTillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013