Ett område, två länder, tre kulturer

Kraftverk i Havdalselva, en mulighet for flere?

Prosjektet tok lang tid fra ideen kom opp og til anlegget ble åpnet. Hvorfor?

– Vi skrev under avtale med Oslo Energi høsten 1999. I januar 2001 ble konsesjonssøknad sendt inn til NVE, men først i januar 2007 fikk vi konsesjon etter mange runder med befaringer og høringer. Da hadde saken vært bl.a. innom både det norske miljødepartement, det norske utenriksdepartementet, det svenske miljødepartement og Nordisk Råd.

Sommeren 2008 startet anleggsarbeidet med en stopp over vinteren 2008–2009, med fortsettelse sommer 2009 og oppstart av den ene maskinen i desember 2009. I 2010 var anlegget i gang og i august 2011 hadde vi offisiell åpning, der fylkesmann Inge Ryan stod for den formelle åpningen.

 

Hva ble kostnadene og hvem samarbeider dere med?

 

– Kostnadene ble rett under 40 millioner kroner. I dag er det Norsk Grønnkraft som er vår samarbeidspartner, men det viser vel at det gikk lang tid, da Oslo energi har skiftet navn to ganger fra vi startet vår kontakt med dem og til anlegget står der det står i dag.

 

Hvor mye strøm produserer anlegget på en dag i løpet av et normalår?

– Når anlegget går for fullt produseres det 60 000 kwh i døgnet. På et normalår produseres det ca. 10 Gwh som tilvarer forbruket til ca. 500 husstander


Anlegget har nå gått mere enn et år. Har du noen råd til de som er i idefasen for om de skal bygge minikraftverk?

– Vær tålmodig og ikke gi opp når byråkratiet er på sitt verste!

 

Fylkesmann i Nord Trøndelag Inge Ryan åpnet Havdal kraftverk i august 2011 med å koble til kontaktene.

 

Karl Audun FagerliTillbaka
Erika Winterlia Skribent Erika Winterlia

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013