Ett område, två länder, tre kulturer

Kommunerna positiva till fortsatt skolutbyte

Det givande skolutbytet mellan Valsjöbyn och Sørli har hamnat på film och ska nu inspirera andra lärare i Norden som vill arbeta med grannspråksundervisning. De verksamhetsansvariga i både Sverige och Norge förordar att utbytet ska fortsätta – även efter projektavslut. "Ett så framgångsrikt samarbete måste bli kvar", säger verksamhetschefen Kajsa Eklund på Krokoms kommun.

Gemensamma aktivitetsdagar är exempel på vad utbytet inneburit för eleverna. På bilden syns bland andra läraren Lotta Storm (i mitten). Foto: Edith Valfridsson

 

Eleverna på Valsjöbyns skola och Sørli skole är numera filmstjärnor. De medverkar nämligen i filmen ”Skolmøte vid grensen”, producerad av Snöball Film. En elva minuter lång film om samarbetet, en resursfilm för lärare i Norden om hur grannspråksundervisning kan genomföras på ett inspirerande sätt. Tack vare Vaajma-projektet har samarbetet utvecklats till mer lektionsliknande former, exempelvis i matte. Dessutom ordnas språkdagar, gemensamma friluftsaktiviteter och pysseldagar.

 

Brinner för nordiska språk

Lotta Storm är lärare på Valsjöbyns skola. Hon brinner för nordiska språk och den möjlighet till utbyte som projektet skapat.

– Samarbetet har blivit en mycket positiv bonus. Något vi förmodligen aldrig hade kunnat utveckla och förverkliga utan projektet. Resorna över gränsen hade nog inte prioriterats på samma sätt, säger hon.

 Den största vinsten ur glesbygdsperspektiv menar Lotta Storm är de nya kontakterna över gränsen, och att barnen numera förstår norska nästan lika bra som svenska. Och tvärtom. Från början var många av eleverna tveksamma till utbytet – rädslan att inte förstå ett främmande språk fanns där.

– Men så är det inte idag. Ett väldigt talande exempel är när filmen spelades in. Eleverna förstod utan problem det norska filmteamets instruktioner. Både lärare och elever har kommit över språkbarriären och det tror jag betyder mycket inför framtiden, säger hon.

 

Positiva till fortsättning

Både Krokoms kommun och Lierne kommune är positiva till ett fortsatt samarbete över gränsen även när projektet tar slut i augusti.

–  All eloge till Lotta som har byggt upp ett mycket fint samarbete över gränsen. Jag arbetar för att detta ska kunna fortsätta. Jag ser det som mycket värdefullt och givande. Jag har lyft frågan vidare till våra politiker, det här ska vi lösa, säger verksamhetschefen Kajsa Eklund på Krokoms kommun.

 

 Viktigt då elevantalet sjunker

Patrik Lundgren, projektledare för skolprojektet och till vardags kultur- og uppvekstchef i Lierne, är också positiv och har kommunledningen med sig. Han vill även lyfta fram samarbetet mellan Stortangen skole och Frostviksskolan.

– Vi ser att elevantalet går ned och då blir det extra viktigt för oss att underhålla det samarbete som redan är etablerat. Det ger mervärden både för elever och lärare. Vi skolchefer ska fortsätta att hålla kontakten för att se på andra möjliga utvecklingsområden efter att projektet är slut, säger han.

Røyrvik kommune har inte deltagit aktivt i skolsamarbetet de sista åren.

 

Klicka här för att  se filmen "Skolmøte vid grensen".Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013