Ett område, två länder, tre kulturer

Invånarantalet ökar i Vaajma

För en tid sedan presenterade Statistiska Centralbyrån och dess norska motsvarighet befolkningssiffrorna för 2012. Och det ser bra ut för Vaajmas del. Visserligen ökar inte befolkningen med mer än två personer, men siffrorna visar ändå på ett trendbrott.

– På norsk sida har vi sett en kontinuerlig nedgång i befolkningen sedan mitten på 1960-talet men nu kan vi istället se en betydligt stabilare utveckling. Det är svårt att sia om orsakerna och om framtiden, men nu ska vi glädjas åt de här siffrorna, säger norske huvudprojektledaren Kjell Schive.

 

Vända en negativ trend

I och med detta har Regionprojekt Vaajma uppfyllt ett av sina delmål: Att vända den negativa befolkningsutvecklingen och på sikt öka invånarantalet i området.

Røyrvik är den kommun som har bäst utveckling med nio nya invånare. Här har man satsat på en trygg uppväxtmiljö och prioriterar näringslivsutveckling. Befolkningen i Røyrvik minskade betydligt då gruvan i Joma lades ned 1998. Nu står man bättre rustad, menar kommunchefen Ole Jørgen Rødøy.

 

"Positive virkninger"

– Kommunal infrastrukturbygging og satsing på en videreutvikling av det eksisterende næringslivet har bidratt til en stabilisering av innbyggertallet i kommunen.

Oppbygging av økt gründer og etableringskompetanse, samt støtte til videre kompetansebygging, har også gitt positive virkninger. Økt fokus på næringsutvikling koblet opp mot kompetanse, forsknings- og utviklingsmiljø vil være viktig i den videre utvikling. Kommunen har utarbeidet en langsiktig næringsstrategi fram mot 2023, med tanke på å gjøre næringslivet enda bedre rustet til å møte nye utfordringer, säger han och fortsätter:

–Et tettere og godt samarbeid med våre nabokommuner, på begge sider av riksgrensen, vil bidra til en positiv utvikling og vekst i Vaajma-regionen.

 

Ny hemsida på gång

Edith Valfridsson, ny Bolystkoordinator i Lierne kommune, menar att arbetet med att värna om befolkningen som redan finns i området samt att arbeta för att locka nya invånare är mycket viktigt.

– Vi håller just nu på att skapa en ny hemsida för att bättre kunna marknadsföra kommunen och området. Här ska alla möjligheter inom jobb och boende lyftas fram. Samtidigt vill vi etablera samarbete med andra inflyttarprojekt i närkommunerna för att skapa bättre förutsättningar i vårt arbete, säger Valfridsson.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013