Ett område, två länder, tre kulturer

Grannsamverkan över gränsen kan bli verklighet

Ett gemensamt projekt kring grannsamverkan i Frostviken och Lierne. Det kan bli verklighet tack vare förstudien. – Det låg inte i vårt mandat men vi såg det som otroligt viktigt och ville gärna att Vaajma skulle vara först ut, säger närpolischefen Göran Bergström, projektledare.

I områden med aktiv grannsamverkan minskar brotten. Foto: Emma Löf

 

Svenska Stöldskyddsföreningen, SFF, har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har stor erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Visionen är att skapa ett tryggare samhälle. Grannsamverkan är en viktig del i detta. Det är ett lokalt och socialt nätverk som organiseras av SSF, de boende i ett område, försäkringsbolag, närpolis och de lokala brottsförebyggande råden.

 

Lokalt projekt

I förstudien har möjligheten att starta upp ett lokalt projekt kring grannsamverkan Frostviken-Lierne undersökts. Och resultatet är glädjande.

– Det finns ju redan grannsamverkan i Gäddede, men inte i Lierne. Signalerna från Stöldskyddsföreningen är positiva, säger projektledaren Jørn Ove Totland.

 

Inbrotten minskar

Undersökningar visar att inbrotten minskar med cirka en fjärdedel i områden med aktiv grannsamverkan. Det handlar till exempel om att se efter varandras hus och reagera på saker som verkar onormala och inte ”passar in”. En ökad medvetenhet bland boende i ett område gör det svårare och mer riskabelt att begå brott.

De båda projektledarna hoppas nu att ett embryo är fött och att en del av Vaajma kan bli försöksområde för grannsamverkan över gränsen. Det blir i så fall det första i Sverige.

– Det låg inte i vårt mandat att utreda den här frågan men vi såg det som så viktigt att vi ville göra det ändå. Och vi ville gärna att Vaajma skulle bli först ut med detta, säger projektledaren Göran Bergström.

 

"Känner starkt för detta"

Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen och den som vill starta grannsamverkan kan kontakta polisen eller kommunens brottsförebyggare.

– Jag känner starkt för den här frågan och kommer att arbeta för att detta ska bli verklighet, säger Jørn Ove Totland.

 

 

Fakta: Det här är grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

 

Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.

 

Metoden är enkel. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Källa: Stöldskyddsföreningen

 Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013