Ett område, två länder, tre kulturer

Glädje när samiska språket står på schemat

En gång i veckan kör Anne Laila Buljo Åhrén från Fagerdal utanför Strömsund till Frostviken för att ha undervisning i samiska med barnen där. – Det är bra att jag får lära mig samiska för jag vill bli renskötare när jag blir stor, säger 9-årige Ante Jonasson, Stora Blåsjön.

Anne Laila Buljo Åhrén är modersmålstränare i Strömsunds kommun. Varje vecka åker hon runt till de skolor och förskolor där det går samiska barn. Totalt handlar det om 16 stycken som får undervisning i det samiska språket. – De får öva sig i att läsa och skriva på olika sätt. Det kan handla om att göra praktiska övningar eller spela spel, säger Anne Laila.

Många mil i bil
Hon och hennes familj bor i Fagerdal, ett par mil söder om Strömsund. Varje vecka blir det därför åtskilliga mil i bil. – Men det här är livsviktigt. Jag är själv uppvuxen i en bygd där samiskan var huvudspråket. När det gäller mina egna barn har det varit en självklarhet att de har fått lära sig samiska. Det är viktigt att kunna språket för att göra sig förstådd, säger hon.

Frågorna har lyfts
Anne-Laila menar att samernas rättigheter har lyfts fram och stärkts sedan kommunen blev en samisk förvaltningskommun. Men fortfarande är kunskapen hos allmänheten mycket skiftande. – Men det finns en stor nyfikenhet och jag tycker att det är roligt att berätta och dela med mig av den kunskap jag har. Sedan märker jag att barnen är oerhört bra kunskapsbärare, säger hon. Varje gång hon kommer till Frostviken mottas hon med glädje av barnen. – De tycker det är jätteroligt när jag kommer, säger Anne Laila Buljo Åhrén.

Ante vill bli renskötare
Vid ett av borden sitter Anne-Saila Åhrén, 8 år från Blåsjöfallet och syskonen Ante, 9 år och Signe Jonasson, 7 år, Stora Blåsjön. Signe tycker det är kul att lära sig samiska liksom Anne-Saila som berättar att när hennes gudmor och gudfar var små fick de inte lära sig samiska i skolan. Ante Jonasson strävar med språket för han vet vad han vill bli i framtiden:
– Det är bra att kunna samiska för jag ska bli renskötare, säger han.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013