Ett område, två länder, tre kulturer

Förstudie väntas vara klar inom kort

Konstultföretaget AXEG jobbar just nu, i samarbete med bredbandssamordnaren i Strömsunds kommun, med den förstudie som ska utreda möjligheterna till bredbandsfiberutbyggnad i Vaajma norra-området och över gränsen mot Norge.

 

Många frågor att utreda

Utredningen sker i två steg. Först ska möjligheter, förutsättningar och behov undersökas. Vilka aktörer är villiga att äga fibern? Vilka operatörer är aktuella? Hur många företag och privatpersoner vill ansluta sig och var är de placerade geografiskt? Om rätt förutsättningar visar sig finnas handlar steg två om att skapa en konkret karta över hur fibern ska dras i området. Regionprojekt Vaajma finansierar studien, vars första etapp som visar på förutsättningarna, väntas vara klar den sista februari.

 – Det är många frågor att ta hänsyn till. Det är långa avstånd vilket är en stor utmaning. Mycket hänger på hur finansieringen kan lösas. Det är svårt att sia om resultatet än så länge men vi hoppas att det ska gå att få till något bra, säger Örjan Tjärnhage på AXEG.

 

Hjälp med finansiering

Post- och Telestyrelsen samt Jordbruksverket är viktiga parter när det kommer till finansiering, även nätoperatörer och befintliga nätägare, som vill knyta ihop sitt nät med andras, kan vara aktuella.

– Ute i byarna är det slutkunderna som måste skjuta till pengar för att kunna bygga bynät. För det arbetet finns goda möjligheter att söka pengar. Där måste de boende i byarna gå samman och driva arbetet framåt, säger Tjärnhage.

 

Kontakt med Trafikverket

Att Trafikverket nyligen aviserat att det kommer att byggas en ny väg från Stekenjokk via Blåsjön, Jormvattnet och ned mot Junsternäs innebär nya möjligheter när det gäller att dra bredbandsfibern.

Trafikverket har kontaktat Tillväxt Frostviken med frågan om de vill ha fiberrör nedlagda i vägrenen i samband med bygget.

– Vi har kontinuerlig kontakt med Trafikverket och de är positiva, även om det inte per automatik betyder att fiber läggs ned vid vartenda vägbygge. Trafikverket håller på med upphandling av vägprojektet just nu så vi får se vart det landar och hur man kan hantera fiberfrågan tillsammans med entreprenören, säger Tjärnhage.

 

Positiva signaler

Mattias Strömqvist, bredbandssamordnaren på Strömsunds kommun, hoppas på positiva signaler i förstudien.

– Bredbandsfiber skulle innebära nya möjligheter för bygden och turismen. Ska vi tänka ett steg till är det många som har fritidshus i området. Hur intresserade är de av bredband? Med bättre uppkoppling kanske de tar steget att flytta till sitt fritidshus permanent, säger han.

 

Fotnot: AXEG och Mattias Strömqvist kommer att arrangera informationsmöten om en eventuell fiberbredbandsutbyggnad i Frostviken under våren. Håll utkik i Tidningen Vaajma samt på www.vaajma.com och www.facebook.com/vaajmaTillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013