Ett område, två länder, tre kulturer

Förstudie om ökat polissamarbete presenteras på toppmöte

21 rekommendationer för ett ökat polissamarbete i gränsfjällen. Det blev resultatet av den förstudie som genomförts på uppdrag av Regionprojekt Vaajma. Studien har väckt stor uppmärksamhet och idag presenteras den på Nordiska rikspolischefsmötet i Göteborg.

Det är svenske projektledaren Göran Bergström, närpolischef i Strömsund, som kommer att presentera förstudien under mötet i Göteborg tillsammans med länspolismästaren Stephen Jerand. Bergström har gjort förstudien tillsammans med Jørn Ove Totland, lensmann i Lierne. På toppmötet deltar alla rikspolischefer från de nordiska länderna.

– Tanken på ett ökat samarbete har funnits i många år, nu är det dags att göra verklighet av det här. Justitiedepartementet har stött och blått frågan sedan 1999. Vår förstudie visar klart och tydligt att ett utökat samarbete är möjligt. Jag hoppas att de nordiska polischeferna skriver under ett samarbetsavtal efter vår presentation idag, säger Bergström.

 

Hoppas på pilotprojekt

Med ett underskrivet avtal är sedan målet att dra igång ett pilotprojekt för att prova ut de 21 rekommendationerna i förstudien. Det handlar bland annat om samtjänstgöring, sametablering, gemensam vakt- och beredskapsordning och allmänt bättre resursutnyttjande i gränsområden. Förstudien har på kort tid väckt stort intresse och polisen i både Dalarna, Värmland och Västerbotten välkomnar förslaget då de står inför liknande utmaningar i sina gränsregioner.

– Tiden för ökat samarbete är mogen nu, det är en nödvändighet och en skyldighet gentemot invånarna i dessa trakter. Vi måste anpassa oss till verkligheten. Brottsligheten har inga gränser men det har vi och det är inte hållbart, säger Göran Bergström.

 

"Ansvar gentemot medborgarna"

Gudrun Hansson, (s), kommunalråd i Strömsund och ordförande i Regionprojekt Vaajmas styrgrupp, ser med spänning fram emot dagens möte och vad det kan leda till.

– Frågan om ett utökat polisiärt samarbete i gränsregionen är viktig. Vi har ett ansvar gentemot invånarna – de ska känna sig trygga i vår kommun. Genom ett utökat samarbete skapas bättre förutsättningar i de områden som ligger långt ifrån närmaste polisstation. Detta är en mycket viktig fråga som jag är beredd att jobba vidare med, säger hon.

 Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013