Ett område, två länder, tre kulturer

Förstudie om gränslöst polissamarbete i Vaajma

21 rekommendationer för att skapa ett ökat polissamarbete i gränsfjällen. Det är resultatet av den förstudie som genomförts på uppdrag av Regionprojekt Vaajma. Bland annat föreslås samtjänstgöring och gemensamma lokaler.

Regionprojekt Vaajma tog vid årsskiftet 2013/2014 initiativ till att utreda ett möjligt framtida polissamarbete över riksgränsen i området Lierne och Røyrvik på norsk sida och Frostviken och Hotagen på svensks sida.

Utredningen är nu klar och innehåller en mängd förslag på ökat polissamarbete. Både svensk och norsk polis står inför stora omorganisationer. Tidpunkten är därför ypperlig för att etablera ett tätare samarbete. Polisiära och samhälleliga kriterier ligger till grund för utredningen.

 

Lensmann Jørn Ove Totland i Lierne och närpolischefen Göran Bergstöm i Strömsund har genomfört förstudien i nära samarbete med de fyra kommunerna som igår i Regionprojekt Vaajma, Nord-Trøndelag Politidistrikt och Polismyndigheten i Jämtlands Län.

 

Här finns hela förstudien att läsa.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013