Ett område, två länder, tre kulturer

Förstudie kring bredband färdig

Konsultföretaget AXEG AB har på uppdrag av Regionprojekt Vaajma gjort en förstudie där de utifrån dagsläget undersökt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en utbyggnad av framtidssäker bredbandslösning för de norra delarna av Vaajma. Det innebär området Frostvikens församling, Røyrviks kommun och norra delarna av Lierne kommun. Flera olika förslag på dragning av fibernät i Vaajma presenteras i förstudien.

– Vår förstudie visar att det finns goda förutsättningar för utbyggnad av ett fibernät i norra Vaajma. Men en utbyggnad är beroende av flera intressenters agerande och många faktorer är svåra att förutse, säger Per Trostemo på AXEG AB.

 

Kraftfullt bredband

Idag finns ett fast fibernät i Vaajma endast fram till Gäddede. Den ”vita fläcken” i Vaajma är området norr om Gäddede med förhållandevis stora byar som Jorm och Stora Blåsjön. Att förbinda Gäddede och Klimpfjäll, en sträcka på cirka elva mil, med fiber skulle möjliggöra ett kraftfullt bredband till byarna längs vägen. På den norska sidan är förutsättningarna bättre tack vare NTE:s planerade fiberdragning.

 

Stort intresse

AC Net, ett nätbolag som samägs av kommunerna i Västerbotten, har visat stort intresse för att knyta samman Klimpfjäll och Gäddede för att få bättre redundans (säkerhet) i sitt nät. Vilhelmina Minerals har också visat intresse för detta eftersom företaget behöver fibernät vid en eventuell återöppning av gruvan i Stekenjokk.

 

"Oerhört viktigt"

– Både AC Net och Vilhelmina Minerals kan tänka sig att gå in finansiellt och stötta en dragning mellan Klimpfjäll och Gäddede. Men det är många pusselbitar som måste falla på plats innan vi har kommit så långt. Nu är det viktigt att projektet och kommunerna omgående tar de beslut som behövs för att kunna fortsätta arbetet. Det är oerhört viktigt att processen inte stannar av, säger Trostemo.

 

Nya möjligheter

Mattias Strömqvist, bredbandssamordnare på Strömsunds kommun arbetar nu vidare med frågan. I slutet av april tog kommunfullmäktige beslut om att ansöka om delägarskap i ServaNet, ett kommunägt stadsnät där flera kustkommuner ingår.

– Att gå med i ServaNet innebär helt nya möjligheter. Det är en stabil och trovärdig aktör som kan öppna nya dörrar och har bra kontakter med bland annat Trafikverket och Post- och Telestyrelsen. För invånarnas del skulle ett delägarskap vara det absolut bästa eftersom ingen annan aktör vill verka i området, säger Mattias Strömqvist.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013