Ett område, två länder, tre kulturer

Företagens intresse för samarbete inte så stort som förväntat

Intresset från företagen att samverka inom Vaajma har inte varit så stort. – Jag trodde att fler skulle se fördelarna med samarbete över gränsen och att fler samarbeten skulle startas. Men de flesta företagare verkar vara nöjda med sina verksamheter precis som de är, säger Anna Jonasson, projektledare.

Det finns cirka 300 företag i Vaajma-området. Det flesta är enmansföretag eller mindre företag med bara några få anställda inom branscher som turism och tillverkning. Sedan starten av projektet har ett flertal gemensamma företagsträffar arrangerats. Tanken med det har varit att dra igång ett nätverk för företagen i regionen. Att skapa en dörröppnare till nya samarbeten och utbyten över gränsen. Men intresset har inte varit så stort som förväntat.

–  Företagen har inte varit så intresserade, därför har kommunernas näringslivsutvecklare som suttit med i min projektgrupp inte kunnat jobba så mycket med näringslivsutveckling inom området. Jag trodde nog att fler skulle se fördelarna med samarbete över gränsen och att fler samarbeten skulle startas. Men de flesta företagare verkar nöjda med sina verksamheter precis som de är, säger Anna Jonasson, projektledare för Ekonomisk tillväxt.

 

Hämmade av gränsen

Hon upplever att många av företagen fortfarande är hämmade av gränsen, att de fullt ut inte har sett möjligheterna som finns genom ökat utbyte. Men det finns företag som sticker ut.

– De finns de i regionen som både vågar anställa från andra sidan gränsen och som handlar över gränsen. Men oftast handlar det då om lite större företag, som kanske också har större resurser när det gäller administrationen. Det kräver ju lite mer pappersarbete. Jag hoppas att de träffar och utbildningar vi anordnat bidragit till ökad möjlighet till samarbete över gränsen, säger Jonasson.

 

Intresse för frågorna

På en träff med Tullverket kom cirka 40 företag så det finns intresse för frågorna, ändå har inte något av företagen hört av sig med fler frågor eller för att be om hjälp att komma vidare.

– När det gäller tull- och exportfrågor krävs konkreta exempel att jobba med annars går det inte att lösa problemen eftersom frågorna är så specifika från fall till fall. Olika regler gäller för olika varor till exempel, förklarar Jonasson.

 

Jämför näringslivet 2012 och nu. Vad är skillnaden?

– Det har startats fler företag. Både Gelab och bageriet har dragit ned och det verkar ha gjort att fler vågat ta chansen att starta eget. Vi har flera nya företag i Frostviken till exempel. Den befarade krisen i samband med deras neddragningar verkar ha uteblivit. I alla fall än så länge.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013