Ett område, två länder, tre kulturer

Folkmöte i Gäddede

ONSDAG 28 augusti 2013 kl. 18:30

Lokal: SAGA i Gäddede

 

Projektet har nu bara ett år kvar innan det slutredovisas och avslutas 31 aug 2014.

Vi vill redan nu redovisa uppnådda resultat och kvarvarande aktiviteter. Hur kan vi

dra nytta av detta i ett fortsatt samarbete över gränsen efter projektets avslut?

 

Kvällens program

  • Ø Tommie Jirhed, svensk huvudprojektledare välkomnar och inleder kvällen.
  • Ø Gudrun Hansson, kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i styrgruppen för Regionprojekt Vaajma informerar om kommunens roll och engagemang i projektet.
  • Ø Vi redovisar arbetet med Destination Vaajma, ungdoms-, skol- och sjukvårdssamarbetet samt möjligheterna till en fortsatt utgivning av tidningen Vaajma. 
  • Ø Vad har Frostviken fått ut av projektet och vad händer efter projektets slut?

 

 

Vi bjuder på fika men vi vill gärna att du meddelar oss att du kommer,

senast tisdag 27 augusti till:

 

Tommie Jirhed, 0670-167 40 alt. tommie.jirhed@stromsund.se

Martin Hellgren, 073-182 37 74 alt. martin_hellgren@hotmail.com   

 

Varmt välkomna!

 Tillbaka
Erika Winterlia Skribent Erika Winterlia

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013