Ett område, två länder, tre kulturer

Fiber ska göra Vaajma mer attraktivt

Tillgång till bredband och mobilt internet är en av de viktigaste förutsättningarna för utveckling av Vaajma med inflyttning av nya invånare och etablering av företag. Regionprojekt Vaajma har tydligt pekat på detta och vidtagit en del aktiva handlingar för att påskynda utvecklingen.

Projektet har gjort flera försök att få till fiberutbyggnad som går över gränsen, främst mellan Hotagen och Sörliområdet, men de kommersiella aktörerna har inte visat något större intresse för detta. En förstudie som bekostats av projektet utredde förutsättningarna i Frostviken. Här öppnades möjligheterna genom Trafikverkets planer på ombyggnation av vägen mellan Stekenjokk och Gäddede där kanalisering i väggren är ett första steg i fiberutbyggnaden.

 

Grävning till fastigheter

En fiber ”highway” byggs mellan Narvik och Trondheim som gör en avstickare till Røyrvik och Nordli under 2014. Samtidigt påbörjas grävningar till fastigheterna i södra Vaajma från Rötviken via Hotagen, Valsjöbyn till Gunnarvattnet. Dessa investeringar inom Vaajma skapar bra förutsättningar och en framtidstro för att man i framtiden ska kunna bo och verka i regionen.  Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013