Ett område, två länder, tre kulturer

Efter ungdomskonferenserna – så har politikerna arbetat vidare

De fyra kommunalråden i Vaajma om arbetet efter ungdomskonferenserna.

Maria Söderberg, kommunalråd Krokom:

Vad har du arbetat vidare med efter de två ungdomskonferenser projektet genomfört?

– En fråga ungdomarna tyckt varit viktig är bredband i området. Vi har arbetat för att få fram pengar och förutsättningar för utbyggnad av bredband. Nu kommer det att läggas från Hotagen och upp mot norska gränsen. Men att få det över gränsen är svårare, där måste norska sidan jobba mer aktivt. Föreningarna i Hotagsbygden har fått statliga pengar för satsningen på bredband och kommunen har gått in med borgen för att de ska kunna ta lån tills dessa pengar kommer. Annars har det mest handlat om den sociala kontakten, att skapa möjligheter att träffas.

 

Har ni uppfyllt några av ungdomarnas önskningar?
– Dels bredbandet som är på gång nu, dels önskemålet om mer social kontakt. I slutet av april beviljades ett medborgarförslag från elever på Cederbergskolan där kommunen nu kommer att gå in med bidrag till resor för att underlätta träffar.

 

Hur viktiga har ungdomskonferenserna varit när det gäller ungdomarnas möjligheter att påverka den lokala politiken?
– Jag tror att konferenserna haft betydelse för att de ska prata ihop sig. Flera påverkar mer än en enskild. I vår kommun har vi ett organiserat arbete för att stimulera ungdomarna att lämna medborgarförslag. Den vägen har flera förslag kommit fram. Det ser jag som mycket positivt. Konferenserna har varit viktiga arenor för kommunikation gentemot oss politiker.

 

Nu tar projektet slut – hur fortsätter ni att lyfta ungdomarnas frågor i era respektive kommuner?

–  Där har vi redan ett etablerat arbete där ungdomskulturrådet har en viktig roll. Vi ska fortsätta lyssna och ge ungdomarna förutsättningar. Ge dem bra utbildning, möjlighet att läsa vidare eller jobba. De ska vara stolta över den bygd de kommer ifrån. Här tror jag insatser från flera projekt har gjort sitt för att skapa nätverk och stolthet över sin bygd. Det är långa avstånd även om det är ett område, det är inte helt enkelt att anordna vissa saker. Avstånd kan överbryggas, det gäller bara att hitta vägarna och där tror jag bredbandssatsningarna är viktiga.

 

 

Gudrun Hansson, kommunalråd i Strömsund

Vad har du arbetat vidare med efter de tre ungdomskonferenser projektet genomfört?

– Förutom ungdomskonferenserna har Strömsunds kommun även arrangerat ett eget ungdomskonvent och nu har alla nämnder fått i uppdrag att ta till sig vad som kom fram både i LUPP-enkäten och de konvent som genomförts. De ska titta mer på vilka åtgärder respektive nämnd kan göra. Vi har under hela mandatperioden haft en ambition att starta upp ett ungdomsråd men tyvärr inte lyckats. En del andra frågor, såsom en fritidsgård i Gäddede har hanterats av barn-, kultur- och utbildningsnämnden. Strömsunds utvecklingsbolag har tagit beslut om att fortsätta satsningen på konceptet Sommarlovsentreprenör.

 

Har ni uppfyllt några av ungdomarnas önskningar?

– En renovering av badet i Gäddede kom upp som en stor fråga bland ungdomarna. Där har kommunen nu satsat flera miljoner på nybyggnation av duschar och omklädningsrum och badet kommer att invigas till höstterminen. En del frågor, som berört hela kommunen, har hanterats via kommunstyrelsen. Till exempel behovet av bredband och mobiltäckningen. Vi har därför tagit fram en bredbandsstrategi och blivit delägare i fibernätsföretaget ServaNet för att kunna bygga ett eget nät.

 

Hur viktiga har ungdomskonferenserna varit när det gäller ungdomarnas möjligheter att påverka den lokala politiken?

– Det har varit viktigt. Vi politiker måste bli bättre på att kommunicera med ungdomar, men vi behöver ett forum för det. Förhoppningen är att det nu ska bli bättre då en tjänst som fritids- och ungdomskonsulent kommer att tillsättas.

 

Nu tar projektet slut – hur fortsätter ni att lyfta ungdomarnas frågor i era respektive kommuner?

– När fritids- och ungdomskonsulenten är på plats kommer vi att upprätta en ungdomsstrategi i kommunen. Det kommer att hjälpa oss att sätta fokus på frågorna och arbeta vidare på ett bra sätt. Jag har träffat några ungdomar på Hjalmar som är intresserade att starta en ungdomsförening och bollen ligger nu hos dem.

 

 

Alf Robert Arvasli, kommunalråd, Lierne kommune:

Vad har du arbetat vidare med efter de tre ungdomskonferenser projektet genomfört?

– Det mest konkrete siden sist er at vi nå skal åpne idrettsparken på Stortangen. Det blir etter hvert et fantastisk anlegg som kan brukes både vinter og sommer.

 

Har ni uppfyllt några av ungdomarnas önskningar?

–  Tidligere har vi også bevilget penger for å realisere en crossbane på Gäddede å jobbet med å få til bedre veier.

 

Hur viktiga har ungdomskonferenserna varit när det gäller ungdomarnas möjligheter att påverka den lokala politiken?

– Det har varit viktigt.

 

Nu tar projektet slut – hur fortsätter ni att lyfta ungdomarnas frågor i era respektive kommuner?

– Vi har ungdomsråd i kommunen, så jeg håper at det vil komme nye innspill fra dem etter hvert.

 

 

Arnt Mickelsen, kommunalråd i Røyrvik:

Vad har du arbetat vidare med efter de tre ungdomskonferenser projektet genomfört?

– Fra i fjorårets Bærflekkdager begynte vi med gjennomføring av en ungdomskonferanse. Målgruppen var hjemmeboende og utflyttede ungdommer.

 

Har ni uppfyllt några av ungdomarnas önskningar?

– Har selv tatt med ungdommer til regionale politiske samling (Fylkestinget), der de deltok i drøftinger rundt spørsmål vedrørende ungdom. Ellers pågår det et løpende arbeid mot tiltak som vil være positiv for ungdommen for framtiden. Planverk over stier og løypetraseer, snøskuterløyper og ny treningshall med svømmebasseng og lignende.

 

Hur viktiga har ungdomskonferenserna varit när det gäller ungdomarnas möjligheter att påverka den lokala politiken?

– Interessant å få en systematisk oversikt over hva som opptar og ønskes av ungdommene.

 

Nu tar projektet slut – hur fortsätter ni att lyfta ungdomarnas frågor i era respektive kommuner?

– Ved å la ungdommen delta under revidering av for eksempel kommunens plan for idrett og fysisk aktiviteter. Ta de med på råd i saker som direkte berører ungdommen.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013