Ett område, två länder, tre kulturer

Turism & Näringsliv - Regionprojekt Vaajma

Målsättningen med delprojektet ekonomisk tillväxt är att stärka och synliggöra det befintliga näringslivet samt verka för inflyttning av människor och företag.

Projektet ska även tillsammans med lokala turistorganisationer i regionen bilda Destination Vaajma – ett samarbete som ska utveckla och paketera turistprodukter. Att utveckla nya entreprenörer är viktigt, därför satsar projektet på sommarlovsentreprenörer – ett koncept riktat till ungdomar i Vaajma. 

 

Delprojektet ska dessutom verka för en utbyggnad av fibernätet i hela regionen samt en förbättrad mobiltelefontäckning.

 

 

Jemtweb Webbyrå 2013