Ett område, två länder, tre kulturer

Skola & Ungdom - Regionprojekt Vaajma

Delprojektet offentlig tjänsteproduktion delas in i två områden – skola & ungdom samt hälsa & sjukvård. (Ungdom samt hälsa & sjukvård avslutades 1 november 2013). Huvudmålet är att upprätthålla kvalitet, kapacitet och kompetens inom alla delar av den offentliga tjänsteproduktionen. Projektets föreslagna åtgärder ska dessutom reducera kommunernas samlade kostnader. Vidare ska projektet bidra till att stärka relationerna mellan regionen och regionens ungdomar.

Skola

Kommunernas samarbete mellan skolor på grundskolenivå och ungdomsskole/högstadie ska vidarutvecklas. Möjligheter för undervisning på gymnasienivå ska också utredas.

 

Målsättningen är att ungdomar ska kunna bo kvar hemma under delar av tiden de utbildar sig på annan ort. Detta stärker banden till hemkommunerna samtidigt som avhoppade elever från gymnasieutbildningar reduceras. 

 

Ungdom

Ökad satsning på ungdomar har både ett kortsiktig och långsiktig perspektiv. De åtgärder som genomförs under projektperioden kommer att ha betydelse för ungdomars framtida val, och kommer således att bidra positivt till befolkningsutvecklingen på lång sikt och därmed för kommunens ekonomi.

 

Det är ett mål att verksamheten med ungdomskonsulent ska fortsätta som en heltidsanställning finansierat av de fyra kommunerna tillsammans efter att projektperioden är över.

 

Jemtweb Webbyrå 2013