Ett område, två länder, tre kulturer

Information - Regionprojekt Vaajma

Syftet är att informationsprojektet ska hålla befolkningen i Vaajma underrättad om vad som händer allmänt i regionen men också specifikt inom projektet. Genom vårt arbete försöker vi skapa opinion kring frågor som rör gränsfjällens utveckling, bland annat gränshinder.

En annan viktig målgrupp är beslutsfattare på olika positioner som projektet hoppas nå med påverkansarbetet för undanröjandet av gränshinder. Det är ministrar och departement, riksdagsledamöter och lokalpolitiker, forskarinstitut och universitet samt andra privatpersoner såväl som organisationer som särskilt önskat information från Regionprojekt Vaajma.

 

Huvudsakliga kanaler för informationsarbetet är:

 

Jemtweb Webbyrå 2013