Ett område, två länder, tre kulturer

Hälsa, sjukvård & omsorg

Delprojektet offentlig tjänsteproduktion delas in i två områden – skola & ungdom samt hälsa & sjukvård. Huvudmålet är att upprätthålla kvalitet, kapacitet och kompetens inom alla delar av den offentliga tjänsteproduktionen. Projektets föreslagna åtgärder ska dessutom reducera kommunernas samlade kostnader. Delprojektet avslutades 1 november 2013.

Hälsa, sjukvård & omsorg

Målsättningen är att säkerställa att befolkningen i regionen får en betryggande hälsovård, sjukvård och omsorg som har god kvalitet, kapacitet och kompetens samtidigt som att kommunernas samlade kostnader inte ökar.

 

Under första projektperioden slöts avtal om gemensamma korttidsplatser i samarbetskommunerna. Delprojektet ska nu satsa på än mer samarbete över både kommun- och nationsgränser. Under de kommande månaderna fortsätter fokus att ligga på huvudmålet ovan. Bland delmålen kommer samverkan om läkarresurser och friskvårdsarbete att vara prioriterade, samtidigt som frågan om samverkan inom hemtjänst/hemsjukvård intensifieras.

 

Först under hösten 2013 bedöms ytterligare aktiviteter komma ifråga. Dessa kommer då att vara några av följade:

    - Utreda möjligheter till beredskapssamverkan för distriktssköterskor.

    - Undersöka möjligheter att gemensamt utnyttja sjukhemsplatser, särskilt boende, demesplatser, pensionärslägenheter och gemensamhetsboenden i området.

    - Utreda möjligheter till samverkan för att klara sommarbehoven inom vård/omsorg i första hand.

    - Undersöka eventuell samverkan för dagverksamhet för funktionshindrade, både fysikt sådana och inom bland annat öppen psykiatri.

 

Vi lever i ett stort område med liten befolkning. Vi har resurser på den norska sidan som inte finns på den svenska och vi har resurser på den svenska sidan som inte finns på den norska. Det vore fel av oss att inte säga att det vore galenskap att inte förena de båda ländernas resurser för allas bästa. Och vi vill visa på vad detta ger för effekt - detta inom Vaajma.

 

Jemtweb Webbyrå 2013