Ett område, två länder, tre kulturer

Delprojekt Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma är i projektbeskrivningen uppdelad i tre delprojekt; Ekonomisk tillväxt, Offentlig tjänsteproduktion och Information. För att vara extra tydliga väljer vi att presentera delprojekten så här:

Delprojekt Ekonomisk tillväxt presenteras under rubriken "Turism & Näringsliv".

Delprojekt Offentlig tjänsteproduktion presenteras under två rubriker "Skola & Ungdom" samt "Hälsa & Sjukvård"

Delprojekt Information presenteras under rubriken "Information".Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013