Ett område, två länder, tre kulturer

Byalag söker pengar till digitalisering av biograf

Filmvisning varannan vecka och fortsatt utveckling av skolbiosamarbetet med Sørli skola. Det är vad byborna i Valsjöbyn hoppas på när man nu ansöker om bygdeavgiftsmedel för att digitalisera biografen på Varglyan.

– En digitalisering är nödvändig för biografens fortlevnad och det ger oss möjligheter till utveckling av verksamheten. Digitaliseringen gör att man kan visa film direkt på alla premiärdagar samt att man så småningom även kan koppla upp sig mot andra evenemang som till exempel konserter eller idrottshändelser, säger Lotta Storm och berättar om Valsjöbyns byalags projekt med att hitta finansieringen på drygt en halv miljon kronor.

Första digitala biografen?
Eftersom Svenska Filminstitutet (SF) inte längre distribuerar 35-millimeterskopior blir det i framtiden inte möjligt att kunna anordna filmvisningar på det gamla sättet. I dagsläget finns inte en enda digitaliserad biograf i Krokoms kommun. – Vi tycker att det är särskilt viktigt att bevara och utveckla den filmtradition som redan finns här i byn. Ända sedan femtiotalet har man haft biovisningar i Föreningshuset och senare har vi haft minst två stora filminspelningar i området, ”Hunden” och ”Varg”, säger Gunnar Fahlström i byalaget.

Ansökan inlämnad
En ansökan om bygdeavgiftsmedel är nu inlämnad och en beviljad ansökan är nödvändig för att senare kunna söka bidrag från Svenska Filmsinstitutet. Valsjöbyns byalag satsar 50 000 kronor och man hoppas också få kulturutvecklingspengar från Krokoms kommun. Även Regionprojekt Vaajma stödjer satsningen.
– Vår målsättning är att ha 25 filmvisningar per år, fortsätta samarbetet med Sørli skola gällande skolbio, vidareutveckla filmfestivalen och öka samarbetet med Filmpool Jämtland. Allt detta blir möjligt om vi får till stånd en digitalisering, tillägger byalagets biomaskinist Daniel Fahlström.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013