Ett område, två länder, tre kulturer

Bra resultat för Gäddede hälsocentral

Hösten 2013 genomfördes den årliga patientenkäten kring länets hälsocen-traler. I höstens enkät utmärkte sig lilla Gäddede hälsocentral i nordvästra Jämtland genom att ha bäst resultat av alla i hela landet! Vad det handlar om är information i väntrummet. Patienter som får vänta utöver överenskommen tid får veta varför.

Det här är ett område som alltid visat låga resultat – både på nationell nivå och i vårt län. Patienterna upplever att de inte får veta varför de får vänta utöver överenskommen tid eller hur länge de måste vänta. I år utmärkte sig dock Gäddede hälsocentral genom att mer än fördubbla sitt resultat från 20 till 57 poäng. Det är bäst i landet!

En liten enhet
– Vi tog upp frågan på en arbetsplatsträff, utifrån 2012 års resultat av patientenkäten, och kom överens om att bli bättre på att informera patienterna. Vad vi gjort är att vi nu, så fort vi ser att vi har förseningar, börjat gå ut i väntrummet och berätta för patienterna varför de får vänta. Det behöver inte vara svårare än så, men är naturligtvis enklare för att vi är en liten enhet, säger Barbro Blom som är enhetschef på Gäddede hälsocentral.

Enkäten genomfördes i september och i vårt län besvarade 2 567 patienter frågorna. Det placerar Jämtland bland de högsta i landet med en svarsfrekvens på drygt 59%.

Läs hela artikeln på www.jll.se

 Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013