Ett område, två länder, tre kulturer

Bra dialog med ungdomar – en överlevnadsfråga

Sedan början av 2000-talet har Mora kommun arbetat målinriktat med att skapa dialog med ungdomarna och ge dem inflytande över viktiga frågor när det gäller kommunens utveckling. Åke Nyström är ungdomssamordnare och den som håller i arbetet – som inte varit lätt allt gånger. Ungdomsstyrelsens utnämning till Årets Ungdomskommun 2009 gav ett kvitto på att insatserna varit framgångsrika och lett till förändring i kommunen.

– Redan från början stod det klart att detta inte skulle vara en förvaltningsfråga utan något som skulle beröra HELA kommunen. Alla skulle vara delaktiga. Det har inneburit ett delvis nytt tanke- och förhållningssätt vilket varit en utmaning för många. Ta bara en sådan sak som att lära sig att aktivt lyssna på ungdomarna, säger Nyström.

 

Strategiskt tänkande

Framgångsreceptet har varit att ha ett långsiktigt strategiskt tänkande. Flera olika dialogforum har skapats för att fånga upp så många ungdomar som möjligt. I Mora kommun finns idag mellan 4000 och 4500 personer mellan 0 och 20 år. Varje år arrangeras en Demokratidag för de mellan 9 och 19 år. Flera Elevrådsdagar hålls också, de ger möjlighet för alla barn och ungdomar att komma till tals i specifika frågor.

– Det vi har märkt genom det här arbetet är att delar man ut ansvar – då tar ungdomarna ansvaret. Jag upplever inte att det har varit svårt att få ungdomar att engagera sig. Men sedan är det naturligtvis så att vissa frågor är mer intressanta än andra, säger Nyström.

 

Skapa inflytande

Han menar att det är oerhört värdefullt att skapa utrymme för inflytande för ungdomar. Att skapa positiva bilder av sin hemkommun som en bra plats att växa upp och bo på kan vara avgörande för om man stannar kvar eller flyttar.

– Det är absolut nödvändigt att låta ungdomarna vara med, det är lite av en överlevnadsfråga för glesbygdskommuner. Det är oerhört viktigt att ungdomar känner sig delaktiga och får möjlighet att påverka sin egen framtid. Dessutom förbättrar det kommunens eller områdets varumärke och stärker förtroendet för politiker och tjänstemän, säger Nyström.

 

Positiva effekter

Mora kommun har märkt flera positiva saker sedan de påbörjade sin ungdomssatsning: Valdeltagandet bland förstagångsväljare steg med 14 procent i förra valet, sedan ungdomarna fått tycka till om kollektivtrafiken har resandet ökat med 11 procent vilket också inneburit att kostnaden sjunkit.

– Genom att ge ungdomarna möjligheten att påverka har de också lärt sig att deras engagemang gör nytta och faktiskt kan förändra saker och ting. Dialogen i sig kostar ingenting, men i slutändan kan den få stora effekter. Jag tror absolut att ungdomarna har fått en mer positiv bild av Mora kommun, säger Åke Nyström.

 
Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013