Ett område, två länder, tre kulturer

–Vi mangler en naturlig ”partner” på svensk side

Prosjektert har uten tvil ført til mer kontakt mellom skolene i området. Denne kontakten har ført til at ungdommene i området blir kjent med hverandre. Den sosiale kontakten som er opprettet vil ha positive effekter på en rekke områder. "Det som ble vanskelig for vår del, er at vi mangler en naturlig ”partner” på svensk side", sier avdelingsleder for oppvekst og kultur, Odd Einar Haugen.

Skoleprosjektets leder Patrik Lundgren mener at dette gjør det lettere å samarbeide for eksempel innen idretten. Selv om Vaajmaprosjektet ikke kan ta æren for at to Lierneelever starter på videregående utdanning i Østersund, vil de kunne dra nytte av at prosjektet er oppdatert på regler og ordninger knyttet til grenseoverskridende utdanning.

 

I Røyrvik har ni kommet litt på sidelinja når det gjelder skolesamarbeid. Hvorfor?

–Det er ikke uvilje fra vår side som er årsaken. Vi var med fra starten og ser klart fordelene med samarbeid. Det som ble vanskelig for vår del, er at vi mangler en naturlig ”partner” på svensk side. Hadde Blåsjøen hatt egen skole, hadde et samarbeid vært mer naturlig. Som det er nå blir det store avstander til de andre skolene og dyrebar tid vil gå med til bilkjøring,” forklarer Haugen. Han forteller videre at de hatt nytte av videomulighetene, da spesielt med samisk opplæring, sier Odd Einar Haugen, avdelingsleder for oppvekst og kultur.

 

 " Jeg vil anstrenge meg"

Når det gjelder den kontakten som er skapt innen Vaajma, understreker Patrik Lundgren verdien av det for åra framover.
– Det er viktig å holde liv i den ”flammen” som er tent og jeg vil anstrenge meg for å skaffe midler til en videreføring av det som er kommet i gang, sier Patrik Lundgren.

Ole Harald KveliTillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013